31 октомври 2018 г.

Какво не знаем за „удобните флагове“

0 коментара

През последните години под флаговете на Панама, Маршалските острови и Либерия плават най големите търговски флотилии

Морското търговско корабоплаване е най важната част от световната транспортна система. Корабите превозват над 70% от товарите на световния търговски обем. Конкуренцията в морския транспорт е огромна и корабособствениците използват всички възможности за намаляване на разходите си. Една от тези възможности им дават така наречените „удобни” флагове.

През последните години под флаговете на Панама, Маршалските острови и Либерия плават най големите търговски флотилии. Удобни флагове предлагат много страни, като някои от тях нямат никакъв опит или традиции в областта на администрирането на кораби. Изискванията към техническото състояние на кораба и квалификацията на екипажа от страна на такива администрации са минимални. Такива флагове се наричат „Мики Маус флагове” и всеки сериозен корабособственик ги избягва. На тях няма да се спираме.

Предимствата на удобните флагове са в две основни области – експлоатацията и защита на собствеността. Така например корабите, плаващи по флага на Маршалските острови, могат да бъдат обособени като отделни икономически субекти. Теса собственост на специфични международни бизнес корпорации и могат да имат счетоводни процедури, определени от и удобни за собствениците, обяснява Красимир Грудов (grudov.iri@gmail.com). Той е специален агент на „Флаг Маршалски острови“ за България. При него при строга конфиденциалност можете да подготвите всички документи и да ги пратите в регионалните офиси – за яхти – в Швейцария, за кораби – в Гърция.

Държавата на флага не изисква никакви отчети. Тъй като търговските кораби, особено контейнеровозите и танкерите посещават доста пристанища и престоят им е относително кратък, отпадането на необходимостта от изпращане на оригинални документи, както и изискванията към формата на тези документи, свързани с експлоатацията на кораба – разходи, доставки на материали и др. премахват бюрократичния кошмар, който съществува в почти всички държави, особено развитите.

Изискванията на сериозните администрации към квалификацията на екипажите са високи. Такива са и изискванията към техническото състояние на корабите, плаващи под флаговете. Корабите, плаващи под флага на Маршаловите острови трябва да бъдат на не повече от 10 години при първата регистрация под този флаг. Едновременно с това процедурите по извършване на проверките са максимално гъвкави и упростени, и отчитат интересите на корабособствениците. Не е необходимо представителите на администрацията на флага да пътуват до мястото на проверката за сметка на собствениците на кораба, каквато е практиката на повечето европейски морски бюрокрации.

Яхтите под флага на Маршаловите острови могат да бъдат регистрирани за 1 или за 3 годишен период, което спестява значителни средства и време на собствениците. Обикновено собствениците на яхти са богати хора и състоянието на такива кораби е по правило много добро.

Яхтите се използват от собствениците или се отдават под наем – чартират се. За облекчаване на поддръжката на яхтите за лично ползване, плаващи под флага на Маршалските острови,те могат да бъдат отдавани под наем за не повече от 84 дена на година.

Въпросите на защитата на собствеността и финансовата част на корабоплаването са много важни за корабоплаването като международен бизнес. В повечето случаи вписването на ипотеки при външно финансиране на покупката на кораби е изключително опростено и правно издържано, така че да бъде приемливо от банките и да бъдат максимално защитени собствениците на корабите. Удобните флагове защитават собствениците на корабите, плаващи под тези флагове от селективно отношение на властите на държавите, които корабите посещават. През Втората световна войнаСАЩ са превозвали товари за Европа с кораби под такива флагове за да се избегнат обвинения от страна на воюващите страни.

Що се касае анонимността на собствениците, тя се осигурява от формата на собственост на кораба – чрез Международна Бизнес Корпорация, която може да има акции „на приносител”. Такива корпорации могат да се използват във всички подобни случаи при покупка на недвижими имоти, за консултантски и търговски операции и други.
ЕС създаде списък на офшорните зони, но извади от него някои от държавите, стоящи зад удобните флагове (Маршалските острови и др.) . Интересите на бизнеса и свободата на корабоплаването са гаранция, че тези флагове ще продължават да бъдат използвани и в бъдеще. Защото са наистина удобни.

26 октомври 2018 г.

Пазете парите си! Внимавайте какво ви предлагат и обещават от Технементалс Технолоджис (България) ЕАД!

0 коментара
Вашата доверчивост и неориентираност като инвеститор може ви коства много!

Този призив не е продиктуван от конкуренти. Той е мотивиран от документ на Комисията за финансов надзор. В писмо с изходящ номер 02-00-13/ 20.07.2018 г. на КФН до Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси на Четиридесет и четвъртото народно събрание в т. 4 пише дословно следното: „Дружеството Forex Capital Markets Limited (FXCM)има право да извършва инвестиционна дейност на територията на Република България. Независимо от горното , при установена необходимост, КФН ще извърши проверка на това дали българското дружество „Технементалс Технолоджис(България) ЕАД сключва договорите с наетите служители по публикуваните обяви и дали е налице връзка с инвестиционната дейност на FXCM в България“. Край на цитата.

Нека да видим кой кой е. Интересна информация ни предлага Nicolas Gaiardo, един от собствениците на https://www.warning-trading.com, специалисти в съдебните искове на измамени инвеститори:

Разочарования с пламъка на швейцарския франк

През януари 2015 г. Швейцарската национална банка премахва  минималния обменен курс, с което има за цел да предотврати твърде силното поскъпване на швейцарския франк (CHF) спрямо еврото. Това съобщение довежда до повишение на CHF с повече от 30 % само за няколко часа. Което вероятно е довело до натрупването на състояния, но и до фалити…
Последиците от това събитие се усещат и днес, защото през септември 2016 г. дружеството FXCM е принудено да продаде своя портал Dailyfx на конкурента си IG, за да изплати задълженията си към Leucadia.

Често санкциониран брокер

Комисията по санкциите на Службата за финансовите пазари е наложила на FXCM глоба от 200 000 евро, затова че не е проверило лицензите на всички свои дружества-партньори. Три от тях не са имали лиценз. Междувременно FXCM е прекратило всякакви търговски отношения с дружествата си и променя политиката си на контрол върху посредниците си.
FXCM рискува да му бъде наложена санкция от един милион евро от Службата за финансовите пазари, която го обвинява, че не е проверило лицензите на своите дружества-партньори. Службата действително е установила, че три от тях не са разполагали с лиценз за управлението на портфейл за сметка на трети лица.

FXCM обявява, че трябва да заплати 16,9 милиона долара в резултат на санкция от страна на Службата по финансово поведение (английски регулатор). Брокерът е осъществявал асиметрично приплъзване в ущърб на своите клиенти. Глобата се състои от 10 милиона долара за възстановяване плюс 6,9 милиона, които трябва да заплати на Службата по финансово поведение. Тези опасни за вашето финансово здраве играчи работят в България през фирма Технементалс Технолоджис (България) ЕАД.

Ето кратка извадка от публикувана обява за работа на тази фирма: „Technementals Technologies (Bulgaria) EAD is a subsidiary of FXCM Group“, което в буквален превод значи, че българската фирма е клон на FXCM Group. А не кол център, както някои се опитват да я представят.
Визитка
Технементалс Технолоджис (България) ЕАД
ЕИК: 202475268
Телефон: 028901540
София, пл. "Позитано" №2 ет.5, офис 1
Булстат: BG202475268
Дата на регистрация: 17.05.2013


Понеже фирмата се слави с огромно текучество на кадри, тя е постоянен клиент на сайтовете на работа. Ето и една друга следа, която дава информация що за птица е тя. На 30 ноември 2017 г., когато в УНСС се е състояло осмото издание на единственото по рода си специализирано събитие  – „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. Сред участващите работодатели беше Technementals Technologies Bulgaria. Компанията се занимава с търговия с валута на международните пазари. Фирмата е поделение на FXCM и тук е „back office“-ът на цялата компания. Затова и основната дейност у нас е оперативна.

Екипът се фокусира върху отваряне и поддръжка на сметки на клиенти и верификация на влаганите средства. Теодора Рангелова, която е HR мениджър на компанията, разказва, че паралелно с тези финансови дейности има и много технически позиции, за които се търсят кадри. Тя добави, че в компанията функционират и други отдели с вакантни места, поради което търсените профили на потенциални кандидати са много разнообразни. 

В Technementals Technologies Bulgaria работят 104 специалисти и има над 40 допълнителни отворени позиции. Набирането на кадри е другият тъмен момент в дейността на Технементалс Технолоджис (България) ЕАД.


Неслучайно интерес по този въпрос прояви и председателката на Комисията по бюджет и финанси в парламента г-жа Менда Стоянова. Тя изпрати писмо до Комисията по финансов надзор, на което от КФН й отговориха: „Във връзка с вече постъпил сигнал относно публикувани обяви на сайта jobs.bg от работодатели, които търсят служители за извършване на дейност, имащи отношение към търговия с финансови инструменти и предлагане на инвестиционни услуги е направена проверка и отправено запитване до платформата за изясняване на приложимите правила относно публикуване на обяви и по-конкретно – дали се предвижда и извършва предварителна проверка на лицата, които публикуват обяви. В тази връзка от Джобс. Бг е получен отговор, в който се посочва, че дружеството действа като доставчик на услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия(ЗЕТ) и съгласно разпоредбата на чл. 17 от ЗЕТ няма задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност“. 


В края на писмото КФН заявява, че „планира извършването на масирани проверки на дружества, които нямат лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги“. Скандалът с подобни дружества има и друга страна. Във форумите зачестяват оплакванията на „невръстните“ служители, че техните шефове са ги подлъгали смело да обещават супер печалби, а когато резултатите са със знак минус, отхвърлят отговорността на управителното тяло и насочват гнева на клиентите към „пчелите-работнички“.

Докога КФН ще търпи подобни безобразия? Не е ли напълно прозрачен порочният затворен кръг: нелицензиран инвестиционен посредник под прикритието на кол център – набиране на кадри с ниски изисквания и нереалистични обещания – ниско ниво на експертиза – подвеждане на кандидат-инвеститори – скрити зад ситен шрифт огромни комисионни - загуби за инвеститорите – невъзможност да си търсят правата?

Поздрави от столиците на финансовите пирамиди: От Варна: „Довери ни парите си!“ От Вануату: „По-здрав за теб!“

0 коментара
Четете и дебелейте, както се казва: Нека разгледаме цитат от описанието на небезизвестната ни компания JFD Brokers Ltd. „Ние приемаме много сериозно сигурността, неприкосновеността и защитата на вашите инвестиции. Затова сме регистрирани и лицензирани да извършваме дейност при стриктно съблюдаване инструкциите на съответните регулаторни органи. Централата на JFD Brokers Ltd се намира в Лимасол, Кипър, като компания притежава разрешително за управление на портфейли, инвестиционно консултиране и посредничество при търговия с финансови инструменти. Централата на JFD Overseas Ltd се намира във Вануату, като компанията притежава разрешително за управление на портфейли, инвестиционно консултиране, извършване на сделки за собствена сметка и посредничество при търговия с финансови инструменти. Докато вие сте съсредоточени изцяло върху търговията, ние се грижим за безопасността на вашите средства“.

Да обясним: JFD Brokers Ltd се намира в Лимасол, Кипър, компанията-майка е JFD Overseas Ltd е настанена в островната държава Вануату – данъчен рай, а пък дъщерята е тук – във Варна, с адрес: ДЖЕЙ ЕФ ДИ БРОКЕРС, ООД - КИПЪР
ЕИК: 176229892
Адрес: бул. „8-ми Приморски полк“ 54, ет. 6, 9002 Варна

Коментарът е важен: Кипър е държавата от Евросъюза с най-нисък контрол при издаване на лицензи за финансови посредници, което лъсна с огромна сила от скандала с фалита на ЗК „Олимпик“. Вануа̀ту е островна държава в югозападната част на Тихия океан, разположена на островите Нови Хебриди, на 1750 km източно от Австралия, на 500 km от френската територия Нова Каледония, западно от Фиджи и южно от Соломоновите острови. Данъчен рай!

Територията на Вануату е разделена на 6 провинции – Малампа, Пенама, Санма, Тафея, Торба и Шефа. На майтап, но и не – ако парите ви попаднат в Торба или при Шефа – край.
Колкото до Варна – в близкото минало тя беше столицата на финансовите пирамиди.

Интересно е какво пишат от фирмата за защитата на инвестициите: „Нашата автоматизирана система за управление на риска, включваща предотвратяване на отрицателен баланс по търговската сметка и сравнително по-ниско кредитно рамо, е разработена за намаляване риска от нулиране баланса по вашата сметка или достигането му до отрицателно равнище. Това е особено полезно за предотвратяване на негативните въздействия от дупки в пазарните ценови равнища по време на почивните дни.“

Кредитното рамо е не по-малко рисково от нивото на комисионните, записани с дребен шрифт някъде в договора. И двете могат да заробят кандидат-милионерите така, че да ги водят за носа, докато изпомпат всичките им пари.Economy.bg попита HR професионалисти и мениджъри във водещи компании в България: „Кой е любимият Ви въпрос, който задавате на интервю за работа, и защо?“.Вижте какво говори Пламена Стоянова, мениджър „Човешки ресурси“ във варненския офис на инвестиционната компания „Джей Еф Ди Брокерс“:„В течение на разговора за мен най-важното е кандидатът да покаже явен интерес към конкретната позиция, за която кандидатства, както и силна мотивация за работа в компанията. Последното задължително проверяваме с въпроса „Какво знаете за JFD Brokers?“. Идеята е да разберем дали човекът срещу нас си е направил труда да се информира предварително, или просто да прегледа уебсайта ни.“

Да, и за да се ориентира как да му обясни, че за позицията се изисква само отличен английски, за да може да агитира случайно избрани хора от цял свят да поверят парите си на представлявания от нея посредник.

А на Комисията за финансов нодзор и омръзна да алармира за огромните рискове, които крие поверяването на средства на нелицензирани от нея финансови посредници. Въпреки това немалко пишман инвеститори се поддават на лакомията си и търпят огромни загуби. Помнете: инвестиранитесредства ще изчезнат. Ще ги изгубите безвъзвратно. Защото един професионален инвестиционен посредник, ще ги инвестира от ваше име в тези инструменти, които сте искали, с този рисков профил, по ваше нареждане. И той е защитен, гарантиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Нелицензираните финансови дружества, да не ги наричаме наистина инвестиционни посредници, имат една единствена цел – да получат едни пари; да търгуват с тях в добрия случай и затова да получат много тлъсти комисиони. Обикновено това е написано с дребни букви в договора – в размер на няколко процента от всяка сделка. Била тя покупка или продажба. Или в по-лошия случай - да представят документи за фиктивна търговия, фабрикувани, фалшиви. А самите пари да са изчезнали в съвсем други сметки, незнайно къде, незнайно в кои части на света. В ЕС не е възможно да има извършване на инвестиционно посредничество без лиценз.

От КФН обръщат внимание, че на сайта им има списък на лицензираните инвестиционни посредници. Има втори списък на тези, за които ни е известно, че се опитват да набират клиенти и са нелицензирани дружества за извършване на такава дейност. Този списък, разбира се, няма как да е изчерпателен, защото тези компании доста често си сменят названията. Но лицензираните инвестиционни посредници по-скоро нямат практика да звънят отникъде на нищо неподозиращи клиенти да им предлагат такива или онакива услуги. Самото обаждане е по-скоро повод за особено внимание и наистина най-добре е да бъдат зададен въпросите: „Лицензиран ли сте от Комисията за финансов надзор? Къде мога да видя този лиценз?“. Някой път се казва: „Ние сме лицензирани от Комисията по ценни книжа на Кипър“, има и такива случаи. Но, за който и европейски регулатор да става дума, този лиценз трябва да е на техния уебсайт. Достатъчно лесно може да бъде проверен. В масовия случай се оказва, че няма такъв лиценз, въпреки че на сайта на самата компания някъде с дребни букви е написано, че е лицензирана. Това е често лъжа.

От комисията посочват, че при сигнал от излъган инвеститор предприемат всички необходими мерки по установяване на истината в достатъчно кратък срок. Може да се очаква, че ще бъде извършена проверка на място. Ще се отиде до съответната компания, нейния офис. Често това се прави съвместно с представителите на органите на МВР. Ако при събирането на доказателства бъде установено, че такава дейност е извършвана от дружеството без лиценз, ще му бъдат съставени актове за административно нарушение и наложени големи глоби. А пък, ако става дума и за престъпление, ще бъде сезирана и прокуратурата. Трудно ще бъде веднага да се получат парите обратно, ако ги има и са останали. Има случаи, когато тях просто ги няма. Обикновено компенсацията, ако я има, ще бъде съпътствана с период на достатъчно голямо чакане и едва ли ще е в пълен размер.

От регулатора съветват:най-добрата стратегия е да не се подлъгваме по обещания за голяма доходност в много кратки срокове, защото няма безплатен обяд. Няма таква доходност в света. Става дума за някаква схема. Давате 100 щ.д. и утре ви връщат 150 щ.д. Те ги дават от джоба си, за да дадете следващите 1000, 10000 или 100000. Които вече не ги виждате никога обратно. Така че, при голословни обещания, трябва винаги да светва червената лампичка и да не бъдат приемани за чиста монета.

24 октомври 2018 г.

Шизофрения! ДПС громи кабинета, но с ГЕРБ отхвърли ветото на президента

0 коментара
Миниатюрната партия отдавна е обект на груби шеги и закачки заради силната си, но очевидно несподелена любов към ГЕРБ

ДПС за пореден път демонстрира тежката си форма на шизофрения по отношение на ГЕРБ. След като днес пародийният председател Мустафа Карадайъ едва прочете от парламентарната трибуна кратка декларация, чрез която „заплаши с предсрочни избори“, минути по-късно движението подкрепи ГЕРБ при гласуването на наложеното вето на президента върху Закона за държавната собственост. Двойнственото поведение не остана незабелязано от БСП, които получиха поредно доказателство, че са единствената опозиция в 43-ото НС.

Парламентарната група на миниатюрната партия отдавна е обект на груби шеги и закачки заради силната си, но очевидно несподелена любов към ГЕРБ. Трудно говорещият български език Мустафа Карадайъ редовно твърди, че е „опозиция“, но в същото време 24-ата депутати на ДПС са постоянна патерица на ГЕРБ в критични дни в пленарна зала. Депесарите гласуват в синхрон с ГЕРБ ключови закони, а отделни депутати открито се подмазват на премиера Бойко Борисов и шефа на групата на герберите Цветан Цветанов.

Скандали тресат и самата парламентарна група на ДПС. Двама от депутатите – Йордан Цонев-Ментата и комичната Велислава К. се опитват да командват депутатите, използвайки паролата „Доган така каза...“ Като виц се разказва случка по време на българското председателство на ЕС, когато без тяхно „разрешение“ депутатът Джейхан Ибрямов си позволил да зададе парламентарен въпрос на министър-председателя. „Шокиращо-скандалното питане“, провокирало гнева на провъзгласилите се за „шефове“ двама самозванци, бе свързан с....програмата на правителство за председателството на ЕС. Според Ментата и Велислава К. това можело трайно да провали иначе добрите отношения на партията с ГЕРБ....

Според запознати обаче, Ибрямов е попаднал на мушката на двамата интриганти, защото си позволявал „своеволия“ и не зачитал тяхното несанкционирано от Ахмед Доган „шефство“ в парламентарната група. Депесари казват, че откакто е внедрена в ДПС от изгонения Христо Бисеров, основното занимание на Велислава К. било да върти евтини и измислени интриги в партията и сред малкото журналисти, които все още обръщат внимание на нескопосоно съчинените от нея клюки. В ДПС я обвиняват, че чрез глупави журналисти пробвала да се разправя медийно с враговете си, но всичките й карти отдавна били разкрити. В подобна ситуация бил в момента й Ибрямов. Дамата до такава степен си е повярвала, че дори се опитала да омотае в дребните си интриги и самия Доган. Преди месец тя поискала среща с него, на която обяснила, че вече не иска да е депутат от Плевен, а от Ловеч. Почетният председател я „наритал“ и й наредил да стяга партийните си структури и че ще я държи лично отговорна при провал на евровота и местните избори през 2019 г.

23 октомври 2018 г.

„Господар на ефира“ стана „господар на икономиката“

0 коментара
Свързват бившия журналист и несбъднат депутат Борис Касиков с далавери за милиони
 
Забелязвате ли, че в редиците от падащи за дузпа репортери на „Господарите“ липсва най-забележимия – Борис Касиков. Този „дялан камък“ за медийни и политически проекти у нас управлава вече световно известното икономическо списание „Икономист“, е, в български вариант.

„Искам „Икономист“ да публикува качествено съдържание, създадено от български автори, и преводно съдържание от Тhe Economist, с които имаме договор“, коментира изпълнителният директор на S Media, която издава списанието Борис Касиков. „Това, което мога да гарантирам, е, че от страниците ни няма да се продава политическо и икономическо влияние“, допълни още Касиков.

Звучи като клетва. На която трудно може да се повярва. Защото, първо, разследванията на колегата имаха едно определение – поръчкови. Например . репортерът Касиков на няколко пъти нахлу във варненския офис на инвестиционния посредник „Глобал маркетс“. Някакви хора не били получили някакви пари – беше тезата му. Уж спокойното разследване набързо се изроди в денонощно преследване на служител от офиса, подложен на непрекъснати заплахи и подмятания, което го принуди да напусне работа. Безплатно ли Касиков свърши тази мръсна работа – да се рови в частни фирмени дела и да нахлува в частна собственост ? Но и тогава собствениците на „Господарите“, въпреки че виждаха тоталната несъстоятелност на „разследването“ излъчваха до безпаметност тъпите, повтарящи се и с нищо неатрактивни репортажи на болезнено амбициозния репортер. Според Гергана Сапунджиева, Юлиана Димитрова и Мария Василева (всички участници в репортаж на Касиков) водещият „…нищо не вършел без надлежно обезпечение“.

Защото, второ, бившият “господар на ефира” беше свързан със злоупотреби за милиони. По времето, когато “Тежко ми е, Касиков” е изпълнителен директор на издателското дружество “S Media”, е натрупан дълг за 710 000 лева към печатница “Ропринт” и 1,25 милиона лева към печатница “Дедракс”. След това Касиков напуска поста и се кандидатира за депутат, като междувременно се снима в аматьорски тийн сериал.

Дружеството “S Media” е наследник на “S Media Team”, фалирано и ликвидирано от собствениците. Преди време в. “Капитал” направи разследване, от което става ясно, че “S Media” е създадено през 2015 г. за целите на прехвърлянето на изданията от старото дружество. Тогава изскочиха имената на Красимир Гергов, бившето пресаташе на Милен Велчев Оля Маркез, бившият спортен директор на “Еврохолд Балканска лига” Шай Щрикс и бившият репортер на “Господари на ефира” Борис Илиев – Касиков.

  “S Media” e собственост на сочения за олигарх Красимир Гергов. Той има участие в над 30 фирми с различна дейност. Собственик е на рекламни агенции, зам.-шеф на асоциация по рекламата и пиара, шеф на голф-асоциация, бивш собственик на голф комплекси край морето, акционер и консултант в БТВ, бивш служител в ДС и т.н.

Защо Борис Касиков стана доброволно бушон на олигарха и пое поста на изпълнителен директор на “S Media”?
Къде е моралът, за който претендира?
Къде останаха обещанията, че ще се бори с корупцията по румънския модел, ако влезе в парламента и ще всява респект?
И за каква независима журналистика става дума въобще?

Плакат от времето, когато Касиков се беше втурнал в политическия живот с кандидатурата си за депутат.

16 октомври 2018 г.

Господари на паданията за дузпа

0 коментара
Агенция за имоти осъди репортер на 'Господари на ефира'


Втори репортер на „Господари на ефира“ замесен в нечиста игра и дъже осъден, а предаването го подкрепя и криви истината в негова полза

Преди дни "Господари на ефира" излъчиха репортаж, който за пореден път, след случая „Върбанов“, се опита да прикрие „падане за дузпа“ на техен репортер. Според екипа репортерът Влади Василев е жертва на недобросъвестен брокер на недвижими имоти. Той му бил платил комисионна, а неблагодарникът твърдял обратното и си искал заработените пари. В предаването бе излъчен запис от камерите в банков клон, на който се вижда, че продавачът и купувачът дават на брокера пари, а той ги прибира във вътрешния джоб на якето си. Според Василев и адвоката му тогава е предадена именно комисионната, но съдът не е допуснал да се изискат записите като доказателства. По невнимание били забравили да изискат разписка за плащането.

От агенцията за имоти обаче твърдят, че тогава са дадени пари за други разходи по сделката, а комисионната не е платена. Така придобилото скандална известност предаване за пореден път застана на страната на лъжата, пренебрегвайки крещящата истина. С дриги думи те загърбиха решение на съда Василев да плати и развяха на парцаливото си знаме на справедливостта неясен запис от охранителна камера.

Безапелационно

Агенция за недвижими имоти осъди репортера на "Господари на ефира" за неизплатена комисионна. Съдружниците в агенцията са възмутени от некоректното отношение на журналиста и от натиска, на който е подложена семейната фирма преди, по време на и след делото. След като съдът на втора инстанция задължава репортера да изплати дължимото, неговият баща запорира личните им сметки.

Съдебният спор възниква заради полагащият се на брокерите процент от сумата по сделката - в случая 1637,50 евро. "Не става въпрос за много пари, но сме си ги изработили. Въпросът е принципен. За нас бе пълна изненада, че човек, който се „опитва“ да е пример и съдник в обществото ни, си позволява това", коментираха от агенция "Компас Дивелъпмънт" пред OFFNews.

Клиентите, от своя страна, твърдят, че са изплатили комисионната в брой на брокера, но не са взели разписка. След като съдът ги принуждава да платят хонорара, те завеждат частен иск срещу собственика на фирмата Данаил Наков, за да си върнат двойно надвзетата, според тях, комисионна. Съдът обаче не е приел тяхната теза и в решението си, което не подлежи на обжалване, подробно се мотивира.

Предисторията

През ноември 2015 г. „Компас дивелъпмент” ООД и Владислав Василев сключват договор за посредничество за закупуване на сделката. Имотът е намерен и купен. По договор след изповядването на сделката клиентът трябва да плати и комисионната. Фирмата изпраща фактурата, а клиентът отказва да плати. Доказателство за този отказ съществува и е отчетено от съда - Василев праща на управителя на агенцията писмо, че брокерът не е изпълнил задълженията си и че разваля договора, затова не дължи комисионна. Това се случва през април 2016-а, три месеца след изповядването на сделката.

Фирмата завежда дело и го печели през август 2018. Решението не подлежи на обжалване. Василев трябва да плати комисионната от 1637,50 евро, лихвата за просрочието - 34,18 евро и 822,90 лева за разноските по делото.

Съдебният състав намира, че от събраните доказателства се е установило, че брокерът е изпълнил задълженията си по договора за посредничество, като е предоставял информация за сделката на ответника, осигурявал е извършването на огледи, снабдил се е с удостоверение за тежести на имота, уведомил е продавача за необходимите за сделката документи, в резултат на което сделката е била сключена. Съдът уточнява, че не е установено Василев да е погасил задължението си за възнаграждението за посредничество, както и че в уведомлението от Владислав Василев до дружеството за разваляне на договора се съдържа изявление, че той не дължи предвиденото възнаграждение, като се е мотивирал с неизпълнение на задълженията на дружеството, което представлява и е признание на Владислав Василев за неизпълнение на задължението за заплащане на уговорената в договора цена.

Историята обаче не свършва до тук. След съдебното решение, Василев плаща дълга, но във вече приключилия спор се намесва неговият баща Пламен Карпов. Той завежда искаме към съда като физическо лице за обезпечение на бъдещ иск към управителя на "Компас Дивелъпмънт" Данаил Наков. Съдията е допуснал този иск и ЧСИ е запорирало всички лични банкови сметки на семейството на Наков. Вече близо месец те са блокирани, макар че обезпечението е само за 1637 евро. 

„Господари на келепира“, спрете мръсната, поръчкова, силова, уж разследваща журналистика!

Копирано италианско предаване за бъзици и закачки, което у нас изродиха в пародия на разследваща журналистика. В което биват притеснявани нищо неподозиращи случайни граждани, невиновни служебни лица, на които без никакво право се показват лицата и биват принудени да потвърждават абсурдните и непроверени тези на „следоветелите по бели гащи“?

Колкото до репортера Димитър Върбанов – предишният псевдо екшън героя, той изигра един тъп скеч, с който да се опита да направи имидж на себе си и на своите работодатели. Да, в България всичко е възможно, само дето подобни действия са глупави, обидни и уронват авторитета на професията “журналист”. И не случайно Върбанов грабна най-заслужения в историята на предаването “Златен скункс”.

Едва ли някой прие тезата за единствено виновния Върбанов. Та нима операторът, който активно участва в заснемането на това „падане за дузпа“ не е солидарно отговорен за гразната инсинуация? А дали с вземането на тези две глави може да изкупи вината на цялото предаване? Та нима Върбанов има в Търново качествено студио, в което да съшие, макар и с бели конци, продължението на „сериала“ с опасните храни? Не пристигна ли суровия „журналистически“ материал в София, не беше ли видян и коментиран от много хора, които, макар и странични на „творческия“ процес, не видяха измамата? И дали не бяха „сезирани“ Братята Халваджиян са грубото потъпкване на човешките права на двама служители в разследвания цел и за пълното погазване на нормите на журналистическата етика от страна на журналиста? Не знаеха ли Халваджият какви ги дроби Митко?

Но колко още примери за подобно нагло псевдожурналистическо поведение трябва да припомним, за се прекрати тази практика и това предаване да мине в историята? Забравихте ли как същият самозван репортер на „Господарите“ Върбанов нахълта в бензиностанция в Каспичан и се опита с груб физически натиск на влезе в слежубното помещение, където се намира сървърът за връзка с Националната агенция за приходите и където има право да влиза само отговорникът на обекта?


Ами как репортерът Борис Касиков, воден за носа от уж потърпевш от инвестиционен посредник, направи поредица от хули и неверни твърдения срещу него. Залисан да очерня имиджа му, псевдорепортерът без да иска не чу категоричните опровержения на представляващите го?

Нека се върнем години назад....

Беше 2013-а. Варненският репортер на „Господарите“ Борис Касиков с организирана пре-тъпа група (ОПГ) , на няколко пъти нахлу във варненския офис на инвестиционния посредник „Глобал маркетс“. Някакви хора не били получили някакви пари – беше тезата на „Тежко ми е, Касиков“ – най-корпулентния репортер на предаването. Уж спокойното разследване набързо се изроди в денонощно преследване на служител от офиса, подложен на непрекъснати заплахи и подмятания, което го принуди да напусне работа. Безплатно ли Касиков свърши тази мръсна работа – да се рови в частни фирмени дела и да нахлува в частна собственост ? Но и тогава собствениците на „Господарите“, въпреки че виждаха тоталната несъстоятелност на „разследването“ излъчваха до безпаметност тъпите, повтарящи се и с нищо неатрактивни репортажи на болезнено амбициозния репортер. „Господари на ефира“ са във фаза на имплозия – взрив насочен навътре. И това е естествен край на нечестната игра с публиката. Защото точно тя, всички зрители, сме единствените „Господари на ефира“.
Точка.

Български фармацевтичен съюз: Господари на ефира уронват престижа ни

БФС се противопостави остро на злепоставянето и уронването на престижа на професията чрез излъчването на подвеждащ репортаж в предаването “Господари на ефира” на 10 октомври 2018 г. 

"Българският фармацевтичен съюз е съсловната организация на магистър-фармацевтите в България и повече от 10 години ние работим в полза на общественото здраве, издигане престижа и авторитета на професията и в тясно сътрудничество с правителствените и неправителствените институции в страната", заявиха от съсловната организация.
БФС играе активна роля в преговорите с НЗОК и си партнира с европейските и международни организации в своята област, като се ръководи само и единствено от професионалните морално-етични норми, грижа за пациентите и общественото здраве.

"Публично, чрез телевизионния ефир на "Господари на ефира" магистър-фармацевтите са представени като неморални, недобронамерени и по този начин аудиторията се въвежда в заблуда по отношение на почтеността и професионализма на съсловието като цяло", се казва в изявление на БФС.

Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз заявява категорично, че няма да позволи публично охулване на професията “магистър-фармацевт” чрез съмнителна телевизионна “публицистика”.
12 октомври 2018 г.

Искате да станете милионер? (Пре)доверете ни се!

0 коментара
Ние сме E&G Finances

Опасна тенденция върви от няколко години в София. В столицата се множат кол центровете на никому неизвестни уж инвестиционни посредници от чужбина, които търсят балами- клиенти извън страната , за да ги подмамят да инвестират в изключително опасната игра на валутни курсове, обещавайки им огромни печалби. FOREX пазарът отдавна е признат от брокерите по цял свят за един от най-рисковите, а младите, предварително обучени момчета и момичета със слушалки и микрофони на главите притискат с фантастични предложения хора с пари, податливи на агресивна агитация.

Знаете ли кои са E&G Finances? „И и Джи Файненсис“ са кол център, настанен на бул. „Цариградско шосе“ 47А, жк Яворов, София. Компанията е международна, от 3 години е на пазара и управлява няколко платформи, в които клиентите търгуват с FOREX и други финансови продукти и услуги. Това е част от презентация на Теодора Димова от екипа на „И и Джи Файненсис“. Тя добавя: „Екипът наброява 120 човека и тъй като обемътработа се увеличава, съществува необходимост от нови попълнения. Търсим най-много salesexecutives кадри, занимаващи се с консултиране на клиентите, които търгуват с FOREX и осъществяват връзката между компанията и самите клиенти“.

Публиката остава с впечатлението, че тях ще ги консултират мастити пазарни аналитици, но истината е по-друга. Разкрива я Ясен Табаков, мениджър „Продажби“ в същата компания E&G Finances. В свое изявление той казва, че средната възраст на служителите е 23 (словом – ДВАДЕСЕТ И ТРИ!)години. Което е изключително притеснително – да довериш парите си на неопитни хора, които някой е назначил без никакви претенции към тях за образование и квалификация.(90% от нашите служители с най-добри резултати са около тази възраст и може би ще им повлияе по някакъв начин за в бъдеще)

А това че са неопитни, личи от казано във видеоклип от Теодора Димова на журналистически въпрос по какви качества подбират хората си. „Кандидатите трябва да имат интерес към тази работа. Държим на много високо ниво на английски език, защото работим в цял свят“.

Значи ако сте научили английски в езикова гимназия или при частен учител, не ви искаме никаква финансова грамотност – добре сте дошли да агитирате балами по цял свят да ви доверят парите си, за да им ги умножите! Това звучи нелепо, но нещастният кандидат милионер от Канада,Занзибар или Сингапур не знае с колко компетентен човек говори по телефона. Пази, Боже!
Интервютата и на двамата служители на кол центъра са публикувани на jobtiger.tv – вероятно като жест на сайта към постоянни клиенти. По този начин обаче сайтовете за намиране на работа се превръщат в неволен участник в една незаконна дейност, което подронва престижа им като надеждни източници на работни места.

Неслучайно интерес по този въпрос прояви и председателката на Комисията по бюджет и финанси в парламента г-жа Менда Стоянова. Тя изпрати писмо до Комисията по финансов надзор, на което от КФН й отговориха: „Във връзка с вече постъпил сигнал относно публикувани обяви на сайта jobs.bg от работодатели, които търсят служители за извършване на дейност, имащи отношение към търговия с финансови инструменти и предлагане на инвестиционни услуги е направена проверка и отправено запитване до платформата за изясняване на приложимите правилаотносно публикуване на обяви и по-конкретно – дали се предвижда и извършва предварителна проверка на лицата, които публикуват обяви. В тази връзка от Джобс. Бг е получен отговор, в който се посочва, че дружеството действа като доставчик на услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия(ЗЕТ) и съгласно разпоредбата на чл. 17 от ЗЕТ няма задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност“.

В края на писмото КФН заявява, че „планира извършването на масирани проверки на дружества, които нямат лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги“.

Скандалът с подобни дружества има и друга страна. Във форумите зачестяват оплакванията на „невръстните“ служители, че техните шефове са ги подлъгали смело да обещават супер печалби, а когато резултатите са със знак минус, отхвърлят отговорността на управителното тяло и насочват гнева на клиентите към „пчелите-работнички“.

Докога КФН ще търпи подобни безобразия? Не е ли напълно прозрачен порочният затворен кръг – нелицензиран инвестиционен посредник – кол център – набиране на кадри с ниски изисквания и нереалистични обещания – ниско-ниво на експертиза – подвеждане на кандидат-инвеститори – загуби за последните – невъзможност да се търси отговорност?2 октомври 2018 г.

Сериен ухажор в опасно близки отношения с репортер на „Господари на ефира“

0 коментара
Небезивестният в столицата преследвач на млади момичета Георги Спасов е забелязан в доста близки отношения с репортер печално известното предаване „Господари на ефира”.

Според запознати репортерът умело прикрива рецидивистките действия на палавият Дон Жуан, като се опитва да му създаде образ на кротък и добър младеж.

Истината обаче е доста различна от на пръв поглед благата външност на лицето Георги Спасов, който най-лицемерно учи Богословие е Богословският факултет. Това е една доста опасна маска, зад която се крие образа на един истински секс хищник, който е готов на всичко за да склони избраните си жертви към плътски удоволствия, които са в тотален разрез с изучаваното от него в „университета”.

Според информация на медията, в СДВР има няколко разследвания срещу въпросния господин, както и пуснати голям брой жалби от момичета, които са били преследвани от него с букети, в замяна на които искал „просто малко целувчици”.

Бъдете нащрек!

8 септември 2018 г.

Педофил блудства с деца в централна столична гимназия?

0 коментара
Педофил обикаля необезпокоявано и тормози деца около столично средно училище. За набезите са получени редица сигнали в СДВР, предупреждават органите на реда.

Опасният тип се навърта в района на престижната гимназия, която се намира само на метри от „Пирогов“ и на няколко минути от центъра на София.

Според свидетелските разкази, мъжът се представя пред жертвите си с името Светлин. Приканва момчета на възраст 12-13 години, като използва подаръци или парични суми за уловка.

Най-честата тема за започване на разговор е оправданието, че има проблем с телефона и с това се обръща уж за съдействие към непълнолетните. И понеже смартфоните са любими джаджи на децата, без да подозират, те лесно се хващат на въдицата.

След кратък разговор, мъжът ги кани в близко заведение, а после следва и покана за неприлични снимки в тоалетната.

По информация на криминалистите от СДВР, въпросното лице има няколко регистрации за блудство, но все още е на свобода. Властите предупреждават родителите да са с повишено внимание в района, особено ако децата им са възпитаници на въпросното учебно заведение и използват двора за разходка и среща със съученици.

27 юни 2018 г.

КФН официално предупреди: „Пазете се от мошениците „24 Трейд“! Те са опасни за Вашето финансово здраве!

0 коментара

КФН най-после се осмели да говори с конкретни имена за инвестиционните посредници-менте, които работят на българския пазар. Марио Гаврилов, директор "Връзки с обществеността и протокол" в Комисията за финансов надзор официално предупреди за работещия в България нелицензиран и поради това напълно незаконните посредници „24 Трейд“ и Queste. Това стана в ефира на Българската национална телевизия преди няколко дни – в предаването „Денят започва“.

Паралелно с лицензираните инвестиционни посредници, управляващи дружества и инвестиционни схеми, одобрени и надзиравани от регулатори, съществуват и най-разнообразни фирми без лиценз от КФН, предлагащи финансови и инвестиционни услуги, обърна внимание той. Във всички случаи, в които се установяват неправомерни действия на фирми, които са инвестиционни посредници или се представят за такива, без да имат необходимия лиценз, КФН изпраща необходимите данни в Прокуратурата и в полицията, които са компетентните органи, които би следвало да се произнесат относно действията на юридическите и физическите лица, свързани с конкретните казуси.

Гаврилов посочи, че класическият случай на финансова измама е, когато Ви звънят по телефона и Ви уверяват, че на капиталовия пазар се печелят изключително лесно много големи суми в размер на печалбите от порядъка на 40-50%, от което хората се подмамват често. Много активни атаки към клиенти напоследък се забелязват и през фейсбук платформи. Особено притеснително е, че се появяват случаи на измамени чуждестранни граждани през онлайн платформи или след обаждане от територията на България, открои той. „Фотороботът“, който направи, беше за „24 Трейд“ и за Queste които не стига, че завличат хора, излъгани, че една нощ са се събудили като изпечени инвеститори и да влагат, влагата, да влагат..., ами и са се настанили на супер престижни офиси – в мол „Парадаиз“ в София и съответно Пл. "Папа Йоан Павел II" N 1.

„Освен тези периодични прес съобщения, които изпращаме, ние имаме и един перманентен списък, който публикуваме на сайта, съдържащ имената на фирми, които сме засекли, и които извършват нерегламентирано, без съответните разрешения и лицензи, дейност като инвестиционни посредници. Така че моят съвет е хората да отварят тези списъци, когато някой им се обади с изключително примамлива оферта по телефона и започне да ги омайва как ще спечелят „със сигурност“ едни огромни пари“, каза дословно Марио Гаврилов.
Елементарна проверка на интернет страницата на КФН показва, че компанията-менте е под номер 20 в Списъка на инвистиционните посредници, които нямат лиценз от КФН и на които е забранено да извършват дейност у нас. Ето я:

Трейд 24 Сървисиз ЕООД
(Trade 24 Services Ltd), ЕИК 203533614 – в ликвидация
Джейкъб Арие Камински
TRADE 24
София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132, вх. Б, ет.5, ап.8

cs@trade-24.com

Който иска да се убеди с очите си в това – ето и линк към „черния списък“„ на Комисията: http://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/preduprezhdeniya-za-potrebitelite/.

„Внимавайте“, посъветва Гаврилов.
Крайно време е кандидат-инвеститорите да чуят гласа на разума, още повече, че той идва от държавния регулатор на небанковия финансов пазар у нас – Комисията за финансов надзор!
Крайно време е и Икономическа полиция да си свърши работата и да изгони от страната подобни финансови шмекери!


25 юни 2018 г.

„24 Trade“ = „24 Dalavering“. Коварната схема на Баушвили: Измама на клиенти от името на невинни и заблудени служители

0 коментара
„24 Trade“, доайенът на черния списък на нелицензираните посредници, които работят у нас, продължава да печели от хорската наивност и ламтеж за бързи печалби. При всяка проверка на КФН и Икономическа полиция (която направи и няколко ареста на служители в компанията), главните действащи лица от ръководството и най-вече сивият кардинал Майк Баушвили излизат сухи. Видно от показанията на пострадалите редови чиновници, техните шефове си измиват ръцете с тях. „Баушвиловци“ прехвърлят вината върху тях – върху тези, които държат телефонните слушалки в кол центъра и хал-хабер си нямат в какви престъпни начинания са замесени. Мениджърите успяват да избягат от всякаква отговорност и заявяват, че назначените от тях агенти са нарушителите. Ръководителите са напълно невинни, защото никога не са говорели с кандидат инвеститори или склонявали лица към инвестиции. Което е факт!

Цялата отговорност се стоварва върху обикновения, незнаещ и нищо не подозиращ служител, чиято работа е да вдига слушалката и да набира нови клиенти, незнаейки че „24 Trade“ трябва да има лиценз от Комисия по финансов надзор, а не да е в забранителния списък на измамниците. Тепърва ще видим дали досъдебните производства на икономическа полиция ще доведат до обвинения на шефовете на екипите или все бедните души, цанили се да изкарат някой лев, заблудени, че това ще става по честен начин, ще понесат отговорността.
За какво са виновни редовите служители? Какво правят те?

Хората от кол центъра се обаждат се на сравнително богати хора, пресяти от крадени списъци с лични данни, и им предлагат да се регистрират в сайт за търговия, където да си отворят акаунт и да се регистрират с потребителско име. Обещават им главоломни печалби. След направата на регистрацията трябваше да сложат депозит в тяхна дебитна или кредитна карта на сайта trade.com. Многократно им се твърди, че сайтът, в който са влезли - www.trade.com е представител на LeadCapitalMarkets. А това е фирма регистрирана в офшорната зона Република Кипър.

Често това е мястото, от където произхождат лицензите на компаниите, които предоставят forex търговия у нас без разрешително и без гаранции за това как ще гарантират парите на инвеститорите, в случай на банкрут на компанията. Фондът за гарантиране на инвестициите също не може да помогне. Това е класическа инвестиционна измама с търговия с валути на мнима платформа – сайт. Въпросната компания 24 Trade със старо име „ЕКСУС МАРКЕТС“ никога не е притежавал лиценз издаден от Комисия за финансов надзор. А от КФН само се взема единственото разрешително, което може да гарантира, че парите на инвеститора няма да бъдат откраднати. Сайтът trade.com  също не е лицензиран от който и да е регулатор в България, камо ли от КФН. Парите ви могат да изчезнат и никой няма да знае или да е виновен, защото вие доброволно сте платили.

Въпреки че няма право да си подаде и носа на българския пазар, напълно необезпокоявани от никого „24 Трейд” „върти“ всекидневно сделки в България под прикритието на маркетингови услуги. Ако беше маркетингова фирма, то „24 Трейд” щеше да има повече от един клиент и щеше да прави реклама и на компании извън финансовия сектор. А не да ползва кол центъра като параван за измама.

За да не бъдем голословни, нека се зачетем във форума на най-могъщата платформа за набиране на работа у нас - БГ Работодател:

„Шефовете са най-големите мишки! Топят екипа си за измами, за които служителите нямат никаква вина... „
„Няма да говоря за уважение в тази фирма, защото такова нещо няма! Но най-грозното е, че мениджърите топят екипа си за случващите се измами... „
„Какво развитие? Развитие в кражбите, измамите и лъжите! Успех на всички тарикати!“
„Ето как седят нещата: работата ви е да звъните по цял ден и да си търсите жертви, които да убедите да инвестират космически суми, с други думи - да ги измамите. Ако ви звучи интригуващо, заповядайте и кандидатствайте за работа там. Ако не - бягайте далеч и да си знаете като ви звъннат да не бъдете наивни... „

„Не знам как е възможно да има толкова алчни и неморални хора!! Искат само да преметнат клиентите си и да им вземат парите. Не се вързвайте на тази схема! „

„Тази фирма е пародия и подигравка към всички клиенти и служители!“

„Няма отърваване от тези звънят по 100 пъти на клиенти да ги карат да инвестират, някой хора им се връзват и естествено си губят парите щото не разбират, ама лошото е че вече са се появили и такива, дето уж ще те оправят, но и те само те дооскубват.“ От Комисия за финансов надзор и Икономическа полиция потвърдиха, че вече има няколко акции срещу „24 Trade“, въпреки че фирмата непрекъснато сменя своето седалище, управители и име. От там посъветваха да се сигнализира веднага,  ако се получи обаждане от агент на компанията или да се пусне жалба на горепосочената уебстраница.

Примката се затяга. Но за да бъде успешно санкционирана тази фирма е необходим активността на ужилените да се се засили. Само по реални сигнали репресивните органи могат да вземат необходимите мерки. Срещу хора като Майк Баушвили, който незнайно защо от известно време ходи с охрана. От обичта на щастливо забогателите инвестиционни клиенти на фирмата, в която работи, ли се пази?

КФН ПРЕДУПРЕЖДАВА!

Комисията за финансов надзор (КФН) предупреждава потенциалните инвеститори за дружества, които нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България. КФН редовно извършва проверки на дружества, за които има данни и съмнения, че извършват инвестиционни дейности и предлагат инвестиционни услуги, без да притежават необходимия за това лиценз, както и на свързаните с тях физически и юридически лица. Проверките на място на нелицензираните участници на капиталовия пазар се осъществяват съвместно от проверяващи екипи на КФН, Главна дирекция „Национална полиция” към Министерството на вътрешните работи (ГДНП към МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). За да защити правата на потребителите на финансови услуги и за да предотврати измами при инвестиране във финансови инструменти, финансовият регулатор активно си сътрудничи с надзорните органи на други държави.
 
За да защитят интереса си, потребителите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя съответната услуга на клиенти.
Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

Дружества, които са лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издадено разрешение от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.


11 юни 2018 г.

Новият Майкъл Чорни коли и беси в най-стария менте посредник на българския пазар

0 коментара


24 Trade Ltd (24 Трейд ЕООД) с търговска марка Trade.com е доайенът на нелегалния инвестиционен пазар у нас. Това е първата фирма, която сложи крайъгълния камък на водения от Комисията за финансов надзор черен списък на инвестиционните посредници, които работят без лиценз у нас.

Тук е важно да предупредим следното: Тази фирма няма нищо общо с Trade24.com, която е регистриранa в Швейцария и е водещ световен доставчик на онлайн forex (валутна търговия) и търговия с договори за разлика (CFD), създадена през 2007 г и е основана от опитни професионалисти от банковата индустрия.

В средата на май тази година КФН отново „обърна внимание“ за това плагиатство. Продължава тенденцията за заблуда на инвеститорите и потенциалните инвеститори във финансови инструменти, като се регистрират дружества с наименования, наподобяващи тези на лицензирани от Комисията за финансов надзор инвестиционни посредници, предупреди регулаторът. Чести са случаите, в които лицензирани инвестиционни посредници сключват договори с инвеститорите, в които се посочват банкови сметки на регистрираните дружества с подобни наименования, като се превеждат парични средства по банкови сметки, по които титуляр не е лицензираният посредник.

Комисия за финансов надзор предупреждава инвеститорите, че получател на всяко плащане, което е възникнало от договорните отношения между клиента и инвестиционния посредник, следва да бъде именно инвестиционният посредник; банковата сметка, по която се превеждат пари трябва да е посочената в договора банкова сметка с титуляр инвестиционният посредник.

Парични средства, преведени по сметка на лице, различно от инвестиционния посредник, няма да могат да бъдат обект на защита от Фонда за компенсиране на инвеститорите до предвидените в закона размери и да бъдат възстановени в случай на несъстоятелност на дружеството, предупреждава още регулаторът.

Но от това не следва нищо. Наивни прохождащи инвеститори наивно предоставят парите си за управление от 24 Trade Ltd, съзнателно подведени, че става дума за световния лидер Trade24.com. После с лекота губят вложените пари, а да се оплачат на КФН и икономическа полиция просто не смеят, защото пазят срамната си тайна дори и от най-близките.

Интересно е кой шета в този посредник-измамник.

Да надникнем в „БГ Работодател“. Ето какво намираме: „Основния проблем в тази фирма са Ариел Битон и Кфир Сасон, и това за съжаление са шефовете, те освен че са супер некадърни и прости, ама и въобще не са за тази работа! Нямат си представа какви смазващи усилия полагат служителите, за жалкото заплащане което те и останалите кретени от ръководството им подхвърлят... На всичкото отгоре си позволявт дори да се карат и унижават служителите.

И не на последно място трябва да се отбележи че НАЙ-НАГЛО ИЗЛЪГАХА, когато обещаха по-коректна бонусна схема, повишаване на заплатите и т.н. врели - некипели, от които естествено нищо не изпълни!

С такива шефове тая фирма няма да прокопса.“ 

Ето и друг пост: „Крайно некоректни работодатели, с некоректно отношение, с липса на елементарни знания и умения относно бизнеса, бизнес комуникациите и управлението на човешките ресурси. Просто не си заслужава, пълна загуба на време е да "работите" там, с нулево заплащане и пръскане на излишни нерви и емоции в нещо!“

От журналистическото разследване, което направихме обаче, установихме, че цитираните хора не са шефове на менте-посредника, а негови собственици и едва ли си дават сметка какви нередности се въртят във фирмата. Управител на фирмата и техен доверен човек е Красимир Николов, безспорен експерт, но зад него стои едно лице, за което никой не подозира. Става дума за Майк Баушвили, грузински гражданин, който е нещо като сив кардинал в дружеството. През неговата ситна цедка преминава кадровия подбор, той ръководи цялата оперативна дейност, но същевремнно се крие от публичност и не носи никаква отговорност. 

Ето отново редове от „БГ Работодател“: „24 трейд“ нямат лиценз. Като адвокат по наказателно право вече 5 години ти казвам, че за извършване на дейност без лиценз и като служител на фирма без лиценз са ти от 11 години нагоре, ако са над 150 минимални работни заплати или общо взето ако си нанесъл вреди за над 15 000 лева. Ако си мислиш, че си невинен защото си малка рибка...сори, законът не подбира само тузарите. мижитурките също гълтат вода, особено когато шефът ти пише в показанията си, че ти си виновен и показанията му съвпадат с тези на опарените клиенти от пирамидата. Някои кретени си мислят, че ако не се виждаш с клиентите, не си виновен и съзнателно помагат на тези лъжци да обират хората, а в същото време вземат трохи.“

И още: „Шефовете без проблем ще ви натопят за измамите. Все пак на никого не му се ходи в затвора. Не знам дали знаете, но „24 Трейд“ нямат лиценз, а това си е престъпление“. Това е стилът и методът на управление на Баушвили. 

Резултатите са повече от покъртителни. Под негово мъдро ръкводство „ 24 Trade“с предишно име „Ексус маркетс“ показва „завидна“ успеваемост.
Ето ги двойкарите по обективните критерии на „БГ Работодател“:
Заплащане
    
-2
Уважение
    
-3
Привилегии
    
-2
Фирмена сигурност
    
-2
Натоварване
    
-2
Потенциал
    
-2
Местоположение
    
-1
Колеги
    
-1
Работна среда
    
-2


И понеже всичко се познава в сравнение, все повече сериозни играчи на нашия инвестиционен пазар правят паралел между Майк Баушвили и познатия ни от близкото минало Майкъл Чорни. Великият инвеститор бе изгонен от България през 2000 г. защото представлявал сериозна заплаха за националната сигурност. Чорни бе обвинен, че поддържа връзки или е част от международни престъпни организации, които развивали незаконна дейност в България. Той влагал нечисти капитали в наши компании и по този начин перяли парите си от престъпен бизнес. Майкъл Чорни тогава имаше пряко или косвено участие в "Мобил Тел" Ад, "Росексимбанк" АД, "Юкос Петролиум", "Нефтинвестбанк" и др. Според близки до руския бизнесмен, в две фирми той даже въртял съвместен бизнес с МВР.

За Баушвили също се говори, че е част ако не е от черния, то поне от сивия бизнес и представител на грузинската мафия в България. Вероятно и той ще последва съдбата на съгражданина си от близкото минало, но това само бъдещето ще покаже. И проверките на КФН, Икономическа полиция и ДАНС...

30 май 2018 г.

„Вечната Амбър“ няма обяснение кой открадна 2 млн. лв. на „Глобал Маркетс“

0 коментара
Наталия Кумпикова, фаворизираният квестор на Комисията за финансов надзор, „Вечната Амбър“ на саморазправата с инвестиционните посредници, които вместо да оздравява, фалира, често не може да даде разумно обяснение как изчезват заварени у посредниците пари. Такъв е и последният случай с „Глобал Маркетс“.

Малко след този рецидив на КФН – да назначава любимия си палач за квестор на набедени посредници, става ясно едно. Липсват 2 млн. лв. на „Позитива“, за което Надзорът е уведомен своевременно от собствениците. Началниците на Кумпикова опитват да й потърсят сметка или поне ... разумно обяснение. Такова обаче пепристъпната дама отказва да даде. Остават съмненията за злоумишлени действия и господсткващото мнение за липса на прозрачност , калпава отчетност и много мръсни тайни,скрити под протритото було на една перфектна квестура. Наталия има какво да крие! Тя никога, освен пред съд не би признала как харчи чуждите пари, как ликвидира инвестиционни сметки и разпродава активи на клиенти без тяхно съгласие. В КФН и СРП валят стотици жалби свързани с отхвърляне на искове на клиенти, с изчезнали пари, именно докато тя еднолично управлява инвестиционния посредник.

Стоян пише: „Ами кво да ви кажа - поредната гавра с българския бизнес. Не бих се учудил скоро и квестор да им сложат и да ги изкарат, че не си управляват компанията като хората. Ще дойде Кумпикова и ще им разкаже играта - тя дето влезе, фирма не виреее. Давам им месец, два най-много в нейно присъствие, така, че да внимават.“

Ето и редове от специализираните форуми:

Тази щом влезе в дадена фирма - 100% фалит. Преди време се въртяха доста скандали около нея. Беше спрягана и за квестор на КТБ, забъркана е и в други скандали с посредници който фалират след нейна намеса.

„Ей, тая Кумпикова набележи ли си някоя фирма не я оставя на мира. Гледа къде каквото има да прибере в джоба.“

„Пращайте Кумпикова да обере де що има и да се приключва панаира. Такава лисица е, че единствената и цел само да събере дет квото е останало в нейното джобче.“

Някой може да каже, че тези нападки са неверни или пресилени точно защото са отправени срещу образцовия служител, квестора на квесторите, палача на инвестиционния пазар. Не, имиджът често лъже. Това е дрехата, която Кумпикова облича, когато сутрин затръшне входаната врата на апартамента си. Под воала на лъжата, оплетена с връзки като корабни въжета, под шапката на тоталната компетентност, поддържани от нейни лакеи, тя върши своите пъклени дела. Които не са безопасни нито за упорито изграждания неподкупен образ на Комисията за финансов надзор, нито пък за нейния силно накърнен вече имидж, а дори и за собствената и сигурност. Как иначе ще си обясните, че Наталия Кумпикова ходи от известно време с охрана. Нормално ли е един държавен служител да се пази от обществото, на което би трябвало честно да служи като мутра от 90-те години на миналия век. От какво се страхува жена ?

Може би някой да не й потърси сметка за откраднатите пари.

Etrud.blogspot.bg

21 май 2018 г.

Квесторка оплете и КФН в мрежите си

0 коментара
Наталия Кумпикова – малко е да се каже, че това е неформалният лидер, сивият кардинал, скритата лимонка, човекът, който дърпа конците в областта на инвестиционният надзор в Комисията за финансов надзор. И то не толкова заради това, че Бойко Атанасов - заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ няма никакъв опит в тази сфера и идва от парашутното място шеф на НАП. А най-вече защото главатарката на ревизорите дотолкова се е разпасала, че вече работи, както казват брокерите „от собствено име и за собствена сметка“. Това е твърде опасно за интересите на КФН и особено за шефката й Карина Караиванова, която с преобладаващо нови и партийно назначени кадри се опитва да направи работещ екип.

Да, ако някой използва КФН, за да ограбва българските инвестиционни посредници това на първо място е техният гробокопач Кумпикова. Щетите, който КФН нанася на радния пазарен сегмент, доверявайки се на комбинативния мозък на въпросната госпожа вече са неизчислими.

Тя като доверено лице на Надзора е и посланикът на държавния интерес. Това е твърде опасно, защото безогледната дама вече има славата не на квестор на КФН, който закрива дружества, а на безмилостен палач, чиято единствена мисъл е бързото умъртвяване на избраните жертви.

А те за кратко време се увеличиха главоломно. Сериозни пазарни играчи канто „ Златен лев“ , „Глобал маркетс“, „Позитива“, „Цитадела“, „Интерактив“, „Бета корп.“ И още много други загубиха лицензите си. И не само това – техните мениджъри бяха подложени на професионален геноцид. Навсякъде личи нейния почерк – липсвали пари имало ограбени клиенти. Вместо да оздравява дружествата, тя ги доразболява и умъртвява.

Ако хвърлите бегъл поглед върху изпадналите в немилост пред КФН инвестиционни посредници, ще се убедите, че комай единственият квестор, който влиза в тях, и то от години наред, е Наталия Кумпикова. Първата мисъл, която идва на ум на непредубедения наблюдател е, че тази дама явно е свърхпрофесионалист, чутовен експерт и пример за порядъчност, която няма равна на себе си в България. Не, в превърналия се в концлагер за българските играчи роден пазар, при тях идва „Менгеле“.

Да сте чули за дружество, в което „доктор“ Кумпикова е влязла и в резултат на взетите от нея мерки, е оздравено и продължава да работи на пазара? Не-е-е-е, такива на Кумпикова не й минават. Тя може да пообещае нещо на собствениците и мениджърите на инвестиционния посредник – колкото да генерира нереални очаквания, подплатени със сериозни финансови ангажименти, а след това да забрави. Който проявил наивност и се набутал – хак да му е.

С тези атестации госпожата може да бъде избирана за квестор до пенсия. Тя е царица на непозволените хватки. Все още живите пазарни играчи не смеят да я упрекнат директно в корупция – както при избора й за тази отговорна роля, така и в изпълнението й. Но дават воля на страха от непредсказуемостта й, често далеч извън рамките на закона.

Някои от тези хора твърдят нещо ужасно. Кумпикова била успяла да убеди ръковоството на КФН, че българските инвестиционни посредници почти без изключение били крадци и мошеници и затова пазарният им дял трябвало да се нсведе до минимум. В дъното на тази конспирация обаче бил факта, че няколко мощни западни посредници имали интерес към нашия почти девствен пазар, но поставили изискването той да бъде разчистен за тях. „На разметено“ , както казва народът, те щели на пристигнат триумфално на бели коне и да образоват и насочват непохватните и необразовине български кандидат инвеститори, за които банковия депозит, макар и при отрицателни нетни лихви е единствената инвестиционна възможност. Това начинание, разбира се, е придружено от съответните финансови потоци, за които вече бил проправен и пълноводно течал канал през Кумпикова до най-високите етажи на Регулатора.

Боже, пази България!

etrud.blogspot.bg