9 януари 2019 г.

Червен код за jobs.bg! Дейността на компанията се асоциира с това да набираш ключари за известен автоджамбазин

0 коментара
На jobs.bg, един от лидерите на пазара за набиране на кадри у нас може да бъде потърсена наказателна отговорност за съучастничество в ролята й на „доставчик“ на кадри за нелицензиран инвестиционен посредник, който работи незаконно у нас. За това съобщиха от Икономическа полиция, която е „хвърлила око“ на „Технементалс Технолоджис“.

Самата проверка на полицаите е в отговор на документ на Комисията за финансов надзор. В писмо с изходящ номер 02-00-13/ 20.07.2018 г. на КФН до Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси на Четиридесет и четвъртото народно събрание в т. 4 пише дословно следното: „Дружеството Forex Capital Markets Limited (FXCM)има право да извършва инвестиционна дейност на територията на Република България. Независимо от горното , при установена необходимост, КФН ще извърши проверка на това дали българското дружество „Технементалс Технолоджис (България) ЕАД сключва договорите с наетите служители по публикуваните обяви и дали е налице връзка с инвестиционната дейност на FXCM в България“.

Журналистическата ни проверка показа, че към момента „Технементалс Технолоджис“ има 41 броя обяви за търсене на персонал в jobs.bg.

Що за птица е „Технементалс Технолоджис“. Интересна информация ни предлага Никола Гайардо, един от собствениците на https://www.warning-trading.com, специалисти в съдебните искове на измамени инвеститори с представителство у нас:

„Комисията по санкциите на Службата за финансовите пазари е наложила на FXCM глоба от 200 000 евро, затова че не е проверило лицензите на всички свои дружества-партньори. Три от тях не са имали лиценз. Междувременно FXCM е прекратило всякакви търговски отношения с дружествата си и променя политиката си на контрол върху посредниците си. FXCM рискува да му бъде наложена санкция от един милион евро от Службата за финансовите пазари, която го обвинява, че не е проверило лицензите на своите дружества-партньори. Службата действително е установила, че три от тях не са разполагали с лиценз за управлението на портфейл за сметка на трети лица.

FXCM обявява, че трябва да заплати 16,9 милиона долара в резултат на санкция от страна на Службата по финансово поведение (английски регулатор). Брокерът е осъществявал асиметрично приплъзване в ущърб на своите клиенти. Глобата се състои от 10 милиона долара за възстановяване плюс 6,9 милиона, които трябва да заплати на Службата по финансово поведение“.

Тези опасни за вашето финансово здраве играчи работят в България през фирма „Технементалс Технолоджис“ (България) ЕАД.

Ето кратка извадка от публикувана обява за работа на тази фирма: „Technementals Technologies (Bulgaria) EAD is a subsidiary of FXCM Group“.

Това в буквален превод значи, че българската фирма е клон на FXCM Group. А не кол център, както някои се опитват да я представят.

Визитка

Технементалс Технолоджис (България) ЕАД
ЕИК: 202475268

Телефон: 028901540

София, пл. „Позитано“ №2 ет.5, офис 1

Булстат: BG202475268

Дата на регистрация: 17.05.2013

Понеже фирмата се слави с огромно текучество на кадри, тя е постоянен клиент на сайтовете на работа. Ето и една друга следа, която дава информация що за птица е тя. На 30 ноември 2017 г., когато в УНСС се е състояло осмото издание на единственото по рода си специализирано събитие  – „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. Сред участващите работодатели беше Technementals Technologies Bulgaria. Компанията се занимава с търговия с валута на международните пазари. Фирмата е поделение на FXCM и тук е „back office“-ът на цялата компания. Затова и основната дейност у нас е оперативна.

Екипът се фокусира върху отваряне и поддръжка на сметки на клиенти и верификация на влаганите средства. Теодора Рангелова, която е HR мениджър на компанията, разказва, че паралелно с тези финансови дейности има и много технически позиции, за които се търсят кадри. Тя добави, че в компанията функционират и други отдели с вакантни места, поради което търсените профили на потенциални кандидати са много разнообразни. В Technementals Technologies Bulgaria работят 104 специалисти и има над 40 допълнителни отворени позиции.

Факсимиле от отговора на председателя на КФН Карина Караиванова на тревожните въпроси на председателката на Комисията побюджет и финанси в парламента Менда Стоянова:

Неслучайно интерес по този въпрос прояви и председателката на Комисията по бюджет и финанси в парламента г-жа Менда Стоянова. Тя изпрати писмо до Комисията по финансов надзор, на което от КФН й отговориха: „Във връзка с вече постъпил сигнал относно публикувани обяви на сайта jobs.bg от работодатели, които търсят служители за извършване на дейност, имащи отношение към търговия с финансови инструменти и предлагане на инвестиционни услуги е направена проверка и отправено запитване до платформата за изясняване на приложимите правила относно публикуване на обяви и по-конкретно – дали се предвижда и извършва предварителна проверка на лицата, които публикуват обяви. В тази връзка от Джобс. Бг е получен отговор, в който се посочва, че дружеството действа като доставчик на услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия(ЗЕТ) и съгласно разпоредбата на чл. 17 от ЗЕТ няма задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност“.

По Закона за КФН и този за инвестиционните посредници обаче на българския инвестиционен пазар е забранено да работят нелицензирани от Комисията посредници. Ако се опитат да го направят, КФН ги поставя в специален „черен списък“ и информира Икономическа полиция и НАП. „Черният списък“ и jobs.bg няма как да обяснят, че не знаели, че набират кадри за незаконна дейност. Все едно да търсят специалисти-ключари за бандата на известен автоджамбазин.

14 декември 2018 г.

Жълт код за имиджа на jobs.bg! Менте инвестиционни посредници използват фирмата за набиране на кадри за своята незаконна дейност

0 коментара
Опасна тенденция върви от няколко години в София. В столицата се множат кол центровете на никому неизвестни уж инвестиционни посредници от чужбина, които търсят балами- клиенти по света и у нас, за да ги подмамят да инвестират в изключително опасната игра на валутни курсове, обещавайки им огромни печалби. FOREX пазарът отдавна е признат от брокерите по цял свят за един от най-рисковите и опасни, а младите, криво-ляво обучени момчета и момичета със слушалки и микрофони на главите притискат с фантастични предложения хора с пари, податливи на агресивна агитация. И понеже работата в кол центровете най-често не е на трудов договор, нито срещу някакво твърдо възнаграждение, а неясна резултативна величина от успешно подмамени „инвеститори“, текучеството е като буйна река. Не случайно спец-прокурорите започнаха да разбиват един по един тези фирми. Тенденцията е, чуждестранният инвеститор да се измъква като жертва своите подчинени.

Знаете ли кои са E&G Finances? „И и Джи Файненсис“ са кол център, настанен на бул. „Цариградско шосе“ 47А, ж.к. Яворов, София. „Компанията е международна, от 3 години е на пазара и управлява няколко платформи, в които клиентите търгуват с FOREX и други финансови продукти и услуги“. Каква връзка с истината има това е въпрос с неясен отговор, но то е част от презентация на Теодора Димова от екипа на „И и Джи Файненсис“. Тя добавя: „Екипът наброява 120 човека и тъй като обемът работа се увеличава, съществува необходимост от нови попълнения. Търсим най-много sales-executives - кадри, занимаващи се с консултиране на клиентите, които търгуват с FOREX и осъществяват връзката между компанията и самите клиенти“.

Публиката остава с впечатлението, че тях ще ги консултират мастити пазарни аналитици, но истината е много по-различна. Разкрива я Ясен Табаков, мениджър „Продажби“ в същата компания E&G Finances. В свое изявление той казва, че средната възраст на служителите е 23 (словом – ДВАДЕСЕТ И ТРИ!)години. Което е изключително притеснително – да довериш парите си на неопитни хора, които някой е назначил без никакви претенции към тях за образование и квалификация (90% от нашите служители с най-добри резултати са около тази възраст и може би ще им повлияе по някакъв начин за в бъдеще).

А това че са неопитни, личи от казано във видеоклип от Теодора Димова на журналистически въпрос по какви качества подбират хората си. „Кандидатите трябва да имат интерес към тази работа. Държим на много високо ниво на английски език, защото работим в цял свят“.

И къде се намират тези „финансови консултанти“ голи откъм образовение и боси откъм квалификация. Отговорът е един – в jobs.bg. По-конкретно: към момента на тази публикация E&G Finances имат 24 (двадесет и четири!!!) броя обяви за търсене на служители, с което държат своеобразен рекорд за свободни работни места в интернет пространството.

По този начин този уважаван сайт за намиране на работа се превръщат в неволен участник в една незаконна дейност, което подронва престижа му като надежден източник на работни места.

Неслучайно интерес по този въпрос прояви и председателката на Комисията по бюджет и финанси в парламента г-жа Менда Стоянова. Тя изпрати писмо до Комисията по финансов надзор, на което от КФН й отговориха: „Във връзка с вече постъпил сигнал относно публикувани обяви на сайта jobs.bg от работодатели, които търсят служители за извършване на дейност, имащи отношение към търговия с финансови инструменти и предлагане на инвестиционни услуги е направена проверка и отправено запитване до платформата за изясняване на приложимите правилаотносно публикуване на обяви и по-конкретно – дали се предвижда и извършва предварителна проверка на лицата, които публикуват обяви. В тази връзка от Джобс. Бг е получен отговор, в който се посочва, че дружеството действа като доставчик на услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и съгласно разпоредбата на чл. 17 от ЗЕТ няма задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност“.

До момента jobs.bg се измъкват с променлив успех. Но Комисията за финансов надзор има твърдото намерение да стигне до корена на злото. Твърдата решимост на Надзора личи и от края на цитираното писмо: „КФН заявява, че „планира извършването на масирани проверки на дружества, които нямат лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги“.

Рано или късно jobs.bg трябва се осъзнаят за опасностите, които ги грозят.

Защото:

Първо, във форумите зачестяват оплакванията на „невръстните“ служители, че техните шефове са ги подлъгали смело да обещават супер печалби, а когато резултатите са със знак минус, отхвърлят отговорността на управителното тяло и насочват гнева на клиентите към „пчелите-работнички“. Чувството че употребен и изхвърлен може да се окаже силен стимул за търсене на отговорност от посредника jobs.bg.

Второ, jobs.bg публикува силно „апетитна“, но всъщност подвеждаща информация за фирми като E&G Finances – в очите на кандидатите чуждестранните управители на фирмата, луксозните офиси и щедро обещаваното достойно заплащане замъгляват истинската картина за това, че всъщност посредникът търси наемници за една незаконна дейност. jobs.bg. няма извинение за това. На този високорисков сегмент, регулиран от специално звено на КФН не може да се работи така безразсъдно и безотговорно. Най малкото jobs.bg.биха могли да се запознаят с „белия“ списък на лицензираните за дейност у нас посредници, биха могли да хвърлят едно око и на „черния“ , в които са имената на фирмите, които нямат лиценз, но въпреки това най-нагло се опитват да печелят у нас.

Вече е напълно прозрачен порочният затворен кръг – нелицензиран инвестиционен посредник – кол център – набиране на кадри с ниски изисквания и нереалистични обещания – ниско-ниво на експертиза – подвеждане на кандидат-инвеститори – загуби за последните – невъзможност да се търси отговорност. КФН се готви за скок!

Трето, неотдавна Специализираната прокуратура започна привличането като обвиняеми на деветима участници в организирана престъпна група за данъчни престъпления, седем от които са настоящи или бивши служители на „ММ застрахователен брокер“ ЕООД. По тази схема в обсега на прокуратурата попадна и фирма за намиране на работа, която е „уредила“ с тази доходоносна дейност няколко младежи.

Каква е гаранцията, че след като КФН задълбочи проверките си и предаде информацията на Икономическа полиция и ДАНС, агенти няма да потърсят обяснения и от jobs.bg. Тогава от реномираната фирма за намиране на работа ще трябва да обяснявят как не са замесени, не участват в подобни престъпления, нямат нищо общо. Което ще бъде пагубно за имиджа им на пазарен лидер.

Засега:Внимание! Жълт код за опасности за jobs.bg!

7 декември 2018 г.

Внимание! Телефонен терор от нелицензирани посредници

0 коментара

КУЕСТЕ ЕООД предлагат да удвоят сумата, с която влизате в инвестиционния капан

Нека започнем с цитати от форумите:
Дама от +447452371791 упорито ми обясняваше, как, видите ли, съм трябвало да вляза с поне $1000, пък те също щели били да влязат с още толкоз и, като й казвам, че пари за тях нямам и няма да им дам, взе да ми разправя, как съм лъжел. Наглостта не знае умора.“

Vlad777:
Днес ми се обадиха от КУЕСТЕ ЕООД, което е дружество, регистрирано със 100 лв капитал с едноличен собственик и управител РОН ШАКЕД. Проверка в регистъра показва, че същия РОН ШАКЕД е и собственик и управител на ИНВЕСТОРС ЕООД.

Тук се налага да поясним, че Инвесторс ЕООД и 24 Трейд ЕООД са „доайените“ на черния списък на работещите в България нелицензирани инвестиционни посредници.


Vstoykov:
Вчера някой ми се обажда от +442038682294 (не съм вдигал). Номерът подозрително прилича на другите - само последната цифра се различава. #слочаеност? #немисля. Предишните номера бяха: +442038682295 и +442038682293“.

Става дума за инвестиционен посредник без лиценз, които работи на българския пазар напълно незаконно. Запомнете го: Куесте ЕООД, София, пл. Йоан Павел II, 1, уеб сайт: http://www.quest-bg.com.

Всъщност и името на фирмата не е съвсем категорочно ясно. Ето какво пише един от бившите й служители: „А така и няма да разберете как се казва фирмата, в която работите - quest , queste ли е , никой не знае, постоянно се мени. Не ви дават карта дори за ...Вече се подвизават като Quest Marketing в Джобс.бг.“

И още: „Моля някой, който е работил в тази фирма, да ми каже Куесте ЕООД и КОМЪНУЕЛТ ХЕДКУОРТЪРС ЕООД една и съща фирма ли е , защото когато напиша името на втората фирма в интернет ми излиза информация за Куесте ЕООД. Моля, ако някой е наясно да ми каже, ще съм много благодарен“.

Едва ли трябва да вярваме на тези постове. По-добре да потърсим потвърждението чрез факти. Ето какво намираме в сайт за работа: „QUESTE Ltd. Рекламна дейност.“ По-надолу обаче пише, че компанията е официален представител на една от водещите компании на финансовите пазари в света“

Първо: Коя е тази компания? Не пише.

Второ: Каква е тази рекламна дейност като става дума за инвестиционно посредничество?
„Като служител на тази фирма, работата ви ще е да лъжете хора по 8 часа на ден (срещу съответното заплащане). Колкото повече хора излъжете, толкова по-добре за шефовете! Разбира се, и вие ще вземете някой смешен бонус за тази история..“, пише препатил.

Набирането на кадри е другият тъмен момент в дейността на Куесте ЕООД. Неслучайно интерес по този въпрос прояви и председателката на Комисията по бюджет и финанси в парламента г-жа Менда Стоянова. 

Тя изпрати писмо до Комисията по финансов надзор, на което от КФН й отговориха: „Във връзка с вече постъпил сигнал относно публикувани обяви на сайта jobs.bg от работодатели, които търсят служители за извършване на дейност, имащи отношение към търговия с финансови инструменти и предлагане на инвестиционни услуги е направена проверка и отправено запитване до платформата за изясняване на приложимите правилаотносно публикуване на обяви и по-конкретно – дали се предвижда и извършва предварителна проверка на лицата, които публикуват обяви. В тази връзка от Джобс. Бг е получен отговор, в който се посочва, че дружеството действа като доставчик на услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия(ЗЕТ) и съгласно разпоредбата на чл. 17 от ЗЕТ няма задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност“.

В края на писмото КФН заявява, че „планира извършването на масирани проверки на дружества, които нямат лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги“.

31 октомври 2018 г.

Какво не знаем за „удобните флагове“

0 коментара

През последните години под флаговете на Панама, Маршалските острови и Либерия плават най големите търговски флотилии

Морското търговско корабоплаване е най важната част от световната транспортна система. Корабите превозват над 70% от товарите на световния търговски обем. Конкуренцията в морския транспорт е огромна и корабособствениците използват всички възможности за намаляване на разходите си. Една от тези възможности им дават така наречените „удобни” флагове.

През последните години под флаговете на Панама, Маршалските острови и Либерия плават най големите търговски флотилии. Удобни флагове предлагат много страни, като някои от тях нямат никакъв опит или традиции в областта на администрирането на кораби. Изискванията към техническото състояние на кораба и квалификацията на екипажа от страна на такива администрации са минимални. Такива флагове се наричат „Мики Маус флагове” и всеки сериозен корабособственик ги избягва. На тях няма да се спираме.

Предимствата на удобните флагове са в две основни области – експлоатацията и защита на собствеността. Така например корабите, плаващи по флага на Маршалските острови, могат да бъдат обособени като отделни икономически субекти. Теса собственост на специфични международни бизнес корпорации и могат да имат счетоводни процедури, определени от и удобни за собствениците, обяснява Красимир Грудов (grudov.iri@gmail.com). Той е специален агент на „Флаг Маршалски острови“ за България. При него при строга конфиденциалност можете да подготвите всички документи и да ги пратите в регионалните офиси – за яхти – в Швейцария, за кораби – в Гърция.

Държавата на флага не изисква никакви отчети. Тъй като търговските кораби, особено контейнеровозите и танкерите посещават доста пристанища и престоят им е относително кратък, отпадането на необходимостта от изпращане на оригинални документи, както и изискванията към формата на тези документи, свързани с експлоатацията на кораба – разходи, доставки на материали и др. премахват бюрократичния кошмар, който съществува в почти всички държави, особено развитите.

Изискванията на сериозните администрации към квалификацията на екипажите са високи. Такива са и изискванията към техническото състояние на корабите, плаващи под флаговете. Корабите, плаващи под флага на Маршаловите острови трябва да бъдат на не повече от 10 години при първата регистрация под този флаг. Едновременно с това процедурите по извършване на проверките са максимално гъвкави и упростени, и отчитат интересите на корабособствениците. Не е необходимо представителите на администрацията на флага да пътуват до мястото на проверката за сметка на собствениците на кораба, каквато е практиката на повечето европейски морски бюрокрации.

Яхтите под флага на Маршаловите острови могат да бъдат регистрирани за 1 или за 3 годишен период, което спестява значителни средства и време на собствениците. Обикновено собствениците на яхти са богати хора и състоянието на такива кораби е по правило много добро.

Яхтите се използват от собствениците или се отдават под наем – чартират се. За облекчаване на поддръжката на яхтите за лично ползване, плаващи под флага на Маршалските острови,те могат да бъдат отдавани под наем за не повече от 84 дена на година.

Въпросите на защитата на собствеността и финансовата част на корабоплаването са много важни за корабоплаването като международен бизнес. В повечето случаи вписването на ипотеки при външно финансиране на покупката на кораби е изключително опростено и правно издържано, така че да бъде приемливо от банките и да бъдат максимално защитени собствениците на корабите. Удобните флагове защитават собствениците на корабите, плаващи под тези флагове от селективно отношение на властите на държавите, които корабите посещават. През Втората световна войнаСАЩ са превозвали товари за Европа с кораби под такива флагове за да се избегнат обвинения от страна на воюващите страни.

Що се касае анонимността на собствениците, тя се осигурява от формата на собственост на кораба – чрез Международна Бизнес Корпорация, която може да има акции „на приносител”. Такива корпорации могат да се използват във всички подобни случаи при покупка на недвижими имоти, за консултантски и търговски операции и други.
ЕС създаде списък на офшорните зони, но извади от него някои от държавите, стоящи зад удобните флагове (Маршалските острови и др.) . Интересите на бизнеса и свободата на корабоплаването са гаранция, че тези флагове ще продължават да бъдат използвани и в бъдеще. Защото са наистина удобни.

26 октомври 2018 г.

Пазете парите си! Внимавайте какво ви предлагат и обещават от Технементалс Технолоджис (България) ЕАД!

0 коментара
Вашата доверчивост и неориентираност като инвеститор може ви коства много!

Този призив не е продиктуван от конкуренти. Той е мотивиран от документ на Комисията за финансов надзор. В писмо с изходящ номер 02-00-13/ 20.07.2018 г. на КФН до Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси на Четиридесет и четвъртото народно събрание в т. 4 пише дословно следното: „Дружеството Forex Capital Markets Limited (FXCM)има право да извършва инвестиционна дейност на територията на Република България. Независимо от горното , при установена необходимост, КФН ще извърши проверка на това дали българското дружество „Технементалс Технолоджис(България) ЕАД сключва договорите с наетите служители по публикуваните обяви и дали е налице връзка с инвестиционната дейност на FXCM в България“. Край на цитата.

Нека да видим кой кой е. Интересна информация ни предлага Nicolas Gaiardo, един от собствениците на https://www.warning-trading.com, специалисти в съдебните искове на измамени инвеститори:

Разочарования с пламъка на швейцарския франк

През януари 2015 г. Швейцарската национална банка премахва  минималния обменен курс, с което има за цел да предотврати твърде силното поскъпване на швейцарския франк (CHF) спрямо еврото. Това съобщение довежда до повишение на CHF с повече от 30 % само за няколко часа. Което вероятно е довело до натрупването на състояния, но и до фалити…
Последиците от това събитие се усещат и днес, защото през септември 2016 г. дружеството FXCM е принудено да продаде своя портал Dailyfx на конкурента си IG, за да изплати задълженията си към Leucadia.

Често санкциониран брокер

Комисията по санкциите на Службата за финансовите пазари е наложила на FXCM глоба от 200 000 евро, затова че не е проверило лицензите на всички свои дружества-партньори. Три от тях не са имали лиценз. Междувременно FXCM е прекратило всякакви търговски отношения с дружествата си и променя политиката си на контрол върху посредниците си.
FXCM рискува да му бъде наложена санкция от един милион евро от Службата за финансовите пазари, която го обвинява, че не е проверило лицензите на своите дружества-партньори. Службата действително е установила, че три от тях не са разполагали с лиценз за управлението на портфейл за сметка на трети лица.

FXCM обявява, че трябва да заплати 16,9 милиона долара в резултат на санкция от страна на Службата по финансово поведение (английски регулатор). Брокерът е осъществявал асиметрично приплъзване в ущърб на своите клиенти. Глобата се състои от 10 милиона долара за възстановяване плюс 6,9 милиона, които трябва да заплати на Службата по финансово поведение. Тези опасни за вашето финансово здраве играчи работят в България през фирма Технементалс Технолоджис (България) ЕАД.

Ето кратка извадка от публикувана обява за работа на тази фирма: „Technementals Technologies (Bulgaria) EAD is a subsidiary of FXCM Group“, което в буквален превод значи, че българската фирма е клон на FXCM Group. А не кол център, както някои се опитват да я представят.
Визитка
Технементалс Технолоджис (България) ЕАД
ЕИК: 202475268
Телефон: 028901540
София, пл. "Позитано" №2 ет.5, офис 1
Булстат: BG202475268
Дата на регистрация: 17.05.2013


Понеже фирмата се слави с огромно текучество на кадри, тя е постоянен клиент на сайтовете на работа. Ето и една друга следа, която дава информация що за птица е тя. На 30 ноември 2017 г., когато в УНСС се е състояло осмото издание на единственото по рода си специализирано събитие  – „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. Сред участващите работодатели беше Technementals Technologies Bulgaria. Компанията се занимава с търговия с валута на международните пазари. Фирмата е поделение на FXCM и тук е „back office“-ът на цялата компания. Затова и основната дейност у нас е оперативна.

Екипът се фокусира върху отваряне и поддръжка на сметки на клиенти и верификация на влаганите средства. Теодора Рангелова, която е HR мениджър на компанията, разказва, че паралелно с тези финансови дейности има и много технически позиции, за които се търсят кадри. Тя добави, че в компанията функционират и други отдели с вакантни места, поради което търсените профили на потенциални кандидати са много разнообразни. 

В Technementals Technologies Bulgaria работят 104 специалисти и има над 40 допълнителни отворени позиции. Набирането на кадри е другият тъмен момент в дейността на Технементалс Технолоджис (България) ЕАД.


Неслучайно интерес по този въпрос прояви и председателката на Комисията по бюджет и финанси в парламента г-жа Менда Стоянова. Тя изпрати писмо до Комисията по финансов надзор, на което от КФН й отговориха: „Във връзка с вече постъпил сигнал относно публикувани обяви на сайта jobs.bg от работодатели, които търсят служители за извършване на дейност, имащи отношение към търговия с финансови инструменти и предлагане на инвестиционни услуги е направена проверка и отправено запитване до платформата за изясняване на приложимите правила относно публикуване на обяви и по-конкретно – дали се предвижда и извършва предварителна проверка на лицата, които публикуват обяви. В тази връзка от Джобс. Бг е получен отговор, в който се посочва, че дружеството действа като доставчик на услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия(ЗЕТ) и съгласно разпоредбата на чл. 17 от ЗЕТ няма задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност“. 


В края на писмото КФН заявява, че „планира извършването на масирани проверки на дружества, които нямат лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги“. Скандалът с подобни дружества има и друга страна. Във форумите зачестяват оплакванията на „невръстните“ служители, че техните шефове са ги подлъгали смело да обещават супер печалби, а когато резултатите са със знак минус, отхвърлят отговорността на управителното тяло и насочват гнева на клиентите към „пчелите-работнички“.

Докога КФН ще търпи подобни безобразия? Не е ли напълно прозрачен порочният затворен кръг: нелицензиран инвестиционен посредник под прикритието на кол център – набиране на кадри с ниски изисквания и нереалистични обещания – ниско ниво на експертиза – подвеждане на кандидат-инвеститори – скрити зад ситен шрифт огромни комисионни - загуби за инвеститорите – невъзможност да си търсят правата?

Поздрави от столиците на финансовите пирамиди: От Варна: „Довери ни парите си!“ От Вануату: „По-здрав за теб!“

0 коментара
Четете и дебелейте, както се казва: Нека разгледаме цитат от описанието на небезизвестната ни компания JFD Brokers Ltd. „Ние приемаме много сериозно сигурността, неприкосновеността и защитата на вашите инвестиции. Затова сме регистрирани и лицензирани да извършваме дейност при стриктно съблюдаване инструкциите на съответните регулаторни органи. Централата на JFD Brokers Ltd се намира в Лимасол, Кипър, като компания притежава разрешително за управление на портфейли, инвестиционно консултиране и посредничество при търговия с финансови инструменти. Централата на JFD Overseas Ltd се намира във Вануату, като компанията притежава разрешително за управление на портфейли, инвестиционно консултиране, извършване на сделки за собствена сметка и посредничество при търговия с финансови инструменти. Докато вие сте съсредоточени изцяло върху търговията, ние се грижим за безопасността на вашите средства“.

Да обясним: JFD Brokers Ltd се намира в Лимасол, Кипър, компанията-майка е JFD Overseas Ltd е настанена в островната държава Вануату – данъчен рай, а пък дъщерята е тук – във Варна, с адрес: ДЖЕЙ ЕФ ДИ БРОКЕРС, ООД - КИПЪР
ЕИК: 176229892
Адрес: бул. „8-ми Приморски полк“ 54, ет. 6, 9002 Варна

Коментарът е важен: Кипър е държавата от Евросъюза с най-нисък контрол при издаване на лицензи за финансови посредници, което лъсна с огромна сила от скандала с фалита на ЗК „Олимпик“. Вануа̀ту е островна държава в югозападната част на Тихия океан, разположена на островите Нови Хебриди, на 1750 km източно от Австралия, на 500 km от френската територия Нова Каледония, западно от Фиджи и южно от Соломоновите острови. Данъчен рай!

Територията на Вануату е разделена на 6 провинции – Малампа, Пенама, Санма, Тафея, Торба и Шефа. На майтап, но и не – ако парите ви попаднат в Торба или при Шефа – край.
Колкото до Варна – в близкото минало тя беше столицата на финансовите пирамиди.

Интересно е какво пишат от фирмата за защитата на инвестициите: „Нашата автоматизирана система за управление на риска, включваща предотвратяване на отрицателен баланс по търговската сметка и сравнително по-ниско кредитно рамо, е разработена за намаляване риска от нулиране баланса по вашата сметка или достигането му до отрицателно равнище. Това е особено полезно за предотвратяване на негативните въздействия от дупки в пазарните ценови равнища по време на почивните дни.“

Кредитното рамо е не по-малко рисково от нивото на комисионните, записани с дребен шрифт някъде в договора. И двете могат да заробят кандидат-милионерите така, че да ги водят за носа, докато изпомпат всичките им пари.Economy.bg попита HR професионалисти и мениджъри във водещи компании в България: „Кой е любимият Ви въпрос, който задавате на интервю за работа, и защо?“.Вижте какво говори Пламена Стоянова, мениджър „Човешки ресурси“ във варненския офис на инвестиционната компания „Джей Еф Ди Брокерс“:„В течение на разговора за мен най-важното е кандидатът да покаже явен интерес към конкретната позиция, за която кандидатства, както и силна мотивация за работа в компанията. Последното задължително проверяваме с въпроса „Какво знаете за JFD Brokers?“. Идеята е да разберем дали човекът срещу нас си е направил труда да се информира предварително, или просто да прегледа уебсайта ни.“

Да, и за да се ориентира как да му обясни, че за позицията се изисква само отличен английски, за да може да агитира случайно избрани хора от цял свят да поверят парите си на представлявания от нея посредник.

А на Комисията за финансов нодзор и омръзна да алармира за огромните рискове, които крие поверяването на средства на нелицензирани от нея финансови посредници. Въпреки това немалко пишман инвеститори се поддават на лакомията си и търпят огромни загуби. Помнете: инвестиранитесредства ще изчезнат. Ще ги изгубите безвъзвратно. Защото един професионален инвестиционен посредник, ще ги инвестира от ваше име в тези инструменти, които сте искали, с този рисков профил, по ваше нареждане. И той е защитен, гарантиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Нелицензираните финансови дружества, да не ги наричаме наистина инвестиционни посредници, имат една единствена цел – да получат едни пари; да търгуват с тях в добрия случай и затова да получат много тлъсти комисиони. Обикновено това е написано с дребни букви в договора – в размер на няколко процента от всяка сделка. Била тя покупка или продажба. Или в по-лошия случай - да представят документи за фиктивна търговия, фабрикувани, фалшиви. А самите пари да са изчезнали в съвсем други сметки, незнайно къде, незнайно в кои части на света. В ЕС не е възможно да има извършване на инвестиционно посредничество без лиценз.

От КФН обръщат внимание, че на сайта им има списък на лицензираните инвестиционни посредници. Има втори списък на тези, за които ни е известно, че се опитват да набират клиенти и са нелицензирани дружества за извършване на такава дейност. Този списък, разбира се, няма как да е изчерпателен, защото тези компании доста често си сменят названията. Но лицензираните инвестиционни посредници по-скоро нямат практика да звънят отникъде на нищо неподозиращи клиенти да им предлагат такива или онакива услуги. Самото обаждане е по-скоро повод за особено внимание и наистина най-добре е да бъдат зададен въпросите: „Лицензиран ли сте от Комисията за финансов надзор? Къде мога да видя този лиценз?“. Някой път се казва: „Ние сме лицензирани от Комисията по ценни книжа на Кипър“, има и такива случаи. Но, за който и европейски регулатор да става дума, този лиценз трябва да е на техния уебсайт. Достатъчно лесно може да бъде проверен. В масовия случай се оказва, че няма такъв лиценз, въпреки че на сайта на самата компания някъде с дребни букви е написано, че е лицензирана. Това е често лъжа.

От комисията посочват, че при сигнал от излъган инвеститор предприемат всички необходими мерки по установяване на истината в достатъчно кратък срок. Може да се очаква, че ще бъде извършена проверка на място. Ще се отиде до съответната компания, нейния офис. Често това се прави съвместно с представителите на органите на МВР. Ако при събирането на доказателства бъде установено, че такава дейност е извършвана от дружеството без лиценз, ще му бъдат съставени актове за административно нарушение и наложени големи глоби. А пък, ако става дума и за престъпление, ще бъде сезирана и прокуратурата. Трудно ще бъде веднага да се получат парите обратно, ако ги има и са останали. Има случаи, когато тях просто ги няма. Обикновено компенсацията, ако я има, ще бъде съпътствана с период на достатъчно голямо чакане и едва ли ще е в пълен размер.

От регулатора съветват:най-добрата стратегия е да не се подлъгваме по обещания за голяма доходност в много кратки срокове, защото няма безплатен обяд. Няма таква доходност в света. Става дума за някаква схема. Давате 100 щ.д. и утре ви връщат 150 щ.д. Те ги дават от джоба си, за да дадете следващите 1000, 10000 или 100000. Които вече не ги виждате никога обратно. Така че, при голословни обещания, трябва винаги да светва червената лампичка и да не бъдат приемани за чиста монета.

24 октомври 2018 г.

Шизофрения! ДПС громи кабинета, но с ГЕРБ отхвърли ветото на президента

0 коментара
Миниатюрната партия отдавна е обект на груби шеги и закачки заради силната си, но очевидно несподелена любов към ГЕРБ

ДПС за пореден път демонстрира тежката си форма на шизофрения по отношение на ГЕРБ. След като днес пародийният председател Мустафа Карадайъ едва прочете от парламентарната трибуна кратка декларация, чрез която „заплаши с предсрочни избори“, минути по-късно движението подкрепи ГЕРБ при гласуването на наложеното вето на президента върху Закона за държавната собственост. Двойнственото поведение не остана незабелязано от БСП, които получиха поредно доказателство, че са единствената опозиция в 43-ото НС.

Парламентарната група на миниатюрната партия отдавна е обект на груби шеги и закачки заради силната си, но очевидно несподелена любов към ГЕРБ. Трудно говорещият български език Мустафа Карадайъ редовно твърди, че е „опозиция“, но в същото време 24-ата депутати на ДПС са постоянна патерица на ГЕРБ в критични дни в пленарна зала. Депесарите гласуват в синхрон с ГЕРБ ключови закони, а отделни депутати открито се подмазват на премиера Бойко Борисов и шефа на групата на герберите Цветан Цветанов.

Скандали тресат и самата парламентарна група на ДПС. Двама от депутатите – Йордан Цонев-Ментата и комичната Велислава К. се опитват да командват депутатите, използвайки паролата „Доган така каза...“ Като виц се разказва случка по време на българското председателство на ЕС, когато без тяхно „разрешение“ депутатът Джейхан Ибрямов си позволил да зададе парламентарен въпрос на министър-председателя. „Шокиращо-скандалното питане“, провокирало гнева на провъзгласилите се за „шефове“ двама самозванци, бе свързан с....програмата на правителство за председателството на ЕС. Според Ментата и Велислава К. това можело трайно да провали иначе добрите отношения на партията с ГЕРБ....

Според запознати обаче, Ибрямов е попаднал на мушката на двамата интриганти, защото си позволявал „своеволия“ и не зачитал тяхното несанкционирано от Ахмед Доган „шефство“ в парламентарната група. Депесари казват, че откакто е внедрена в ДПС от изгонения Христо Бисеров, основното занимание на Велислава К. било да върти евтини и измислени интриги в партията и сред малкото журналисти, които все още обръщат внимание на нескопосоно съчинените от нея клюки. В ДПС я обвиняват, че чрез глупави журналисти пробвала да се разправя медийно с враговете си, но всичките й карти отдавна били разкрити. В подобна ситуация бил в момента й Ибрямов. Дамата до такава степен си е повярвала, че дори се опитала да омотае в дребните си интриги и самия Доган. Преди месец тя поискала среща с него, на която обяснила, че вече не иска да е депутат от Плевен, а от Ловеч. Почетният председател я „наритал“ и й наредил да стяга партийните си структури и че ще я държи лично отговорна при провал на евровота и местните избори през 2019 г.

23 октомври 2018 г.

„Господар на ефира“ стана „господар на икономиката“

0 коментара
Свързват бившия журналист и несбъднат депутат Борис Касиков с далавери за милиони
 
Забелязвате ли, че в редиците от падащи за дузпа репортери на „Господарите“ липсва най-забележимия – Борис Касиков. Този „дялан камък“ за медийни и политически проекти у нас управлава вече световно известното икономическо списание „Икономист“, е, в български вариант.

„Искам „Икономист“ да публикува качествено съдържание, създадено от български автори, и преводно съдържание от Тhe Economist, с които имаме договор“, коментира изпълнителният директор на S Media, която издава списанието Борис Касиков. „Това, което мога да гарантирам, е, че от страниците ни няма да се продава политическо и икономическо влияние“, допълни още Касиков.

Звучи като клетва. На която трудно може да се повярва. Защото, първо, разследванията на колегата имаха едно определение – поръчкови. Например . репортерът Касиков на няколко пъти нахлу във варненския офис на инвестиционния посредник „Глобал маркетс“. Някакви хора не били получили някакви пари – беше тезата му. Уж спокойното разследване набързо се изроди в денонощно преследване на служител от офиса, подложен на непрекъснати заплахи и подмятания, което го принуди да напусне работа. Безплатно ли Касиков свърши тази мръсна работа – да се рови в частни фирмени дела и да нахлува в частна собственост ? Но и тогава собствениците на „Господарите“, въпреки че виждаха тоталната несъстоятелност на „разследването“ излъчваха до безпаметност тъпите, повтарящи се и с нищо неатрактивни репортажи на болезнено амбициозния репортер. Според Гергана Сапунджиева, Юлиана Димитрова и Мария Василева (всички участници в репортаж на Касиков) водещият „…нищо не вършел без надлежно обезпечение“.

Защото, второ, бившият “господар на ефира” беше свързан със злоупотреби за милиони. По времето, когато “Тежко ми е, Касиков” е изпълнителен директор на издателското дружество “S Media”, е натрупан дълг за 710 000 лева към печатница “Ропринт” и 1,25 милиона лева към печатница “Дедракс”. След това Касиков напуска поста и се кандидатира за депутат, като междувременно се снима в аматьорски тийн сериал.

Дружеството “S Media” е наследник на “S Media Team”, фалирано и ликвидирано от собствениците. Преди време в. “Капитал” направи разследване, от което става ясно, че “S Media” е създадено през 2015 г. за целите на прехвърлянето на изданията от старото дружество. Тогава изскочиха имената на Красимир Гергов, бившето пресаташе на Милен Велчев Оля Маркез, бившият спортен директор на “Еврохолд Балканска лига” Шай Щрикс и бившият репортер на “Господари на ефира” Борис Илиев – Касиков.

  “S Media” e собственост на сочения за олигарх Красимир Гергов. Той има участие в над 30 фирми с различна дейност. Собственик е на рекламни агенции, зам.-шеф на асоциация по рекламата и пиара, шеф на голф-асоциация, бивш собственик на голф комплекси край морето, акционер и консултант в БТВ, бивш служител в ДС и т.н.

Защо Борис Касиков стана доброволно бушон на олигарха и пое поста на изпълнителен директор на “S Media”?
Къде е моралът, за който претендира?
Къде останаха обещанията, че ще се бори с корупцията по румънския модел, ако влезе в парламента и ще всява респект?
И за каква независима журналистика става дума въобще?

Плакат от времето, когато Касиков се беше втурнал в политическия живот с кандидатурата си за депутат.

16 октомври 2018 г.

Господари на паданията за дузпа

0 коментара
Агенция за имоти осъди репортер на 'Господари на ефира'


Втори репортер на „Господари на ефира“ замесен в нечиста игра и дъже осъден, а предаването го подкрепя и криви истината в негова полза

Преди дни "Господари на ефира" излъчиха репортаж, който за пореден път, след случая „Върбанов“, се опита да прикрие „падане за дузпа“ на техен репортер. Според екипа репортерът Влади Василев е жертва на недобросъвестен брокер на недвижими имоти. Той му бил платил комисионна, а неблагодарникът твърдял обратното и си искал заработените пари. В предаването бе излъчен запис от камерите в банков клон, на който се вижда, че продавачът и купувачът дават на брокера пари, а той ги прибира във вътрешния джоб на якето си. Според Василев и адвоката му тогава е предадена именно комисионната, но съдът не е допуснал да се изискат записите като доказателства. По невнимание били забравили да изискат разписка за плащането.

От агенцията за имоти обаче твърдят, че тогава са дадени пари за други разходи по сделката, а комисионната не е платена. Така придобилото скандална известност предаване за пореден път застана на страната на лъжата, пренебрегвайки крещящата истина. С дриги думи те загърбиха решение на съда Василев да плати и развяха на парцаливото си знаме на справедливостта неясен запис от охранителна камера.

Безапелационно

Агенция за недвижими имоти осъди репортера на "Господари на ефира" за неизплатена комисионна. Съдружниците в агенцията са възмутени от некоректното отношение на журналиста и от натиска, на който е подложена семейната фирма преди, по време на и след делото. След като съдът на втора инстанция задължава репортера да изплати дължимото, неговият баща запорира личните им сметки.

Съдебният спор възниква заради полагащият се на брокерите процент от сумата по сделката - в случая 1637,50 евро. "Не става въпрос за много пари, но сме си ги изработили. Въпросът е принципен. За нас бе пълна изненада, че човек, който се „опитва“ да е пример и съдник в обществото ни, си позволява това", коментираха от агенция "Компас Дивелъпмънт" пред OFFNews.

Клиентите, от своя страна, твърдят, че са изплатили комисионната в брой на брокера, но не са взели разписка. След като съдът ги принуждава да платят хонорара, те завеждат частен иск срещу собственика на фирмата Данаил Наков, за да си върнат двойно надвзетата, според тях, комисионна. Съдът обаче не е приел тяхната теза и в решението си, което не подлежи на обжалване, подробно се мотивира.

Предисторията

През ноември 2015 г. „Компас дивелъпмент” ООД и Владислав Василев сключват договор за посредничество за закупуване на сделката. Имотът е намерен и купен. По договор след изповядването на сделката клиентът трябва да плати и комисионната. Фирмата изпраща фактурата, а клиентът отказва да плати. Доказателство за този отказ съществува и е отчетено от съда - Василев праща на управителя на агенцията писмо, че брокерът не е изпълнил задълженията си и че разваля договора, затова не дължи комисионна. Това се случва през април 2016-а, три месеца след изповядването на сделката.

Фирмата завежда дело и го печели през август 2018. Решението не подлежи на обжалване. Василев трябва да плати комисионната от 1637,50 евро, лихвата за просрочието - 34,18 евро и 822,90 лева за разноските по делото.

Съдебният състав намира, че от събраните доказателства се е установило, че брокерът е изпълнил задълженията си по договора за посредничество, като е предоставял информация за сделката на ответника, осигурявал е извършването на огледи, снабдил се е с удостоверение за тежести на имота, уведомил е продавача за необходимите за сделката документи, в резултат на което сделката е била сключена. Съдът уточнява, че не е установено Василев да е погасил задължението си за възнаграждението за посредничество, както и че в уведомлението от Владислав Василев до дружеството за разваляне на договора се съдържа изявление, че той не дължи предвиденото възнаграждение, като се е мотивирал с неизпълнение на задълженията на дружеството, което представлява и е признание на Владислав Василев за неизпълнение на задължението за заплащане на уговорената в договора цена.

Историята обаче не свършва до тук. След съдебното решение, Василев плаща дълга, но във вече приключилия спор се намесва неговият баща Пламен Карпов. Той завежда искаме към съда като физическо лице за обезпечение на бъдещ иск към управителя на "Компас Дивелъпмънт" Данаил Наков. Съдията е допуснал този иск и ЧСИ е запорирало всички лични банкови сметки на семейството на Наков. Вече близо месец те са блокирани, макар че обезпечението е само за 1637 евро. 

„Господари на келепира“, спрете мръсната, поръчкова, силова, уж разследваща журналистика!

Копирано италианско предаване за бъзици и закачки, което у нас изродиха в пародия на разследваща журналистика. В което биват притеснявани нищо неподозиращи случайни граждани, невиновни служебни лица, на които без никакво право се показват лицата и биват принудени да потвърждават абсурдните и непроверени тези на „следоветелите по бели гащи“?

Колкото до репортера Димитър Върбанов – предишният псевдо екшън героя, той изигра един тъп скеч, с който да се опита да направи имидж на себе си и на своите работодатели. Да, в България всичко е възможно, само дето подобни действия са глупави, обидни и уронват авторитета на професията “журналист”. И не случайно Върбанов грабна най-заслужения в историята на предаването “Златен скункс”.

Едва ли някой прие тезата за единствено виновния Върбанов. Та нима операторът, който активно участва в заснемането на това „падане за дузпа“ не е солидарно отговорен за гразната инсинуация? А дали с вземането на тези две глави може да изкупи вината на цялото предаване? Та нима Върбанов има в Търново качествено студио, в което да съшие, макар и с бели конци, продължението на „сериала“ с опасните храни? Не пристигна ли суровия „журналистически“ материал в София, не беше ли видян и коментиран от много хора, които, макар и странични на „творческия“ процес, не видяха измамата? И дали не бяха „сезирани“ Братята Халваджиян са грубото потъпкване на човешките права на двама служители в разследвания цел и за пълното погазване на нормите на журналистическата етика от страна на журналиста? Не знаеха ли Халваджият какви ги дроби Митко?

Но колко още примери за подобно нагло псевдожурналистическо поведение трябва да припомним, за се прекрати тази практика и това предаване да мине в историята? Забравихте ли как същият самозван репортер на „Господарите“ Върбанов нахълта в бензиностанция в Каспичан и се опита с груб физически натиск на влезе в слежубното помещение, където се намира сървърът за връзка с Националната агенция за приходите и където има право да влиза само отговорникът на обекта?


Ами как репортерът Борис Касиков, воден за носа от уж потърпевш от инвестиционен посредник, направи поредица от хули и неверни твърдения срещу него. Залисан да очерня имиджа му, псевдорепортерът без да иска не чу категоричните опровержения на представляващите го?

Нека се върнем години назад....

Беше 2013-а. Варненският репортер на „Господарите“ Борис Касиков с организирана пре-тъпа група (ОПГ) , на няколко пъти нахлу във варненския офис на инвестиционния посредник „Глобал маркетс“. Някакви хора не били получили някакви пари – беше тезата на „Тежко ми е, Касиков“ – най-корпулентния репортер на предаването. Уж спокойното разследване набързо се изроди в денонощно преследване на служител от офиса, подложен на непрекъснати заплахи и подмятания, което го принуди да напусне работа. Безплатно ли Касиков свърши тази мръсна работа – да се рови в частни фирмени дела и да нахлува в частна собственост ? Но и тогава собствениците на „Господарите“, въпреки че виждаха тоталната несъстоятелност на „разследването“ излъчваха до безпаметност тъпите, повтарящи се и с нищо неатрактивни репортажи на болезнено амбициозния репортер. „Господари на ефира“ са във фаза на имплозия – взрив насочен навътре. И това е естествен край на нечестната игра с публиката. Защото точно тя, всички зрители, сме единствените „Господари на ефира“.
Точка.

Български фармацевтичен съюз: Господари на ефира уронват престижа ни

БФС се противопостави остро на злепоставянето и уронването на престижа на професията чрез излъчването на подвеждащ репортаж в предаването “Господари на ефира” на 10 октомври 2018 г. 

"Българският фармацевтичен съюз е съсловната организация на магистър-фармацевтите в България и повече от 10 години ние работим в полза на общественото здраве, издигане престижа и авторитета на професията и в тясно сътрудничество с правителствените и неправителствените институции в страната", заявиха от съсловната организация.
БФС играе активна роля в преговорите с НЗОК и си партнира с европейските и международни организации в своята област, като се ръководи само и единствено от професионалните морално-етични норми, грижа за пациентите и общественото здраве.

"Публично, чрез телевизионния ефир на "Господари на ефира" магистър-фармацевтите са представени като неморални, недобронамерени и по този начин аудиторията се въвежда в заблуда по отношение на почтеността и професионализма на съсловието като цяло", се казва в изявление на БФС.

Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз заявява категорично, че няма да позволи публично охулване на професията “магистър-фармацевт” чрез съмнителна телевизионна “публицистика”.
12 октомври 2018 г.

Искате да станете милионер? (Пре)доверете ни се!

0 коментара
Ние сме E&G Finances

Опасна тенденция върви от няколко години в София. В столицата се множат кол центровете на никому неизвестни уж инвестиционни посредници от чужбина, които търсят балами- клиенти извън страната , за да ги подмамят да инвестират в изключително опасната игра на валутни курсове, обещавайки им огромни печалби. FOREX пазарът отдавна е признат от брокерите по цял свят за един от най-рисковите, а младите, предварително обучени момчета и момичета със слушалки и микрофони на главите притискат с фантастични предложения хора с пари, податливи на агресивна агитация.

Знаете ли кои са E&G Finances? „И и Джи Файненсис“ са кол център, настанен на бул. „Цариградско шосе“ 47А, жк Яворов, София. Компанията е международна, от 3 години е на пазара и управлява няколко платформи, в които клиентите търгуват с FOREX и други финансови продукти и услуги. Това е част от презентация на Теодора Димова от екипа на „И и Джи Файненсис“. Тя добавя: „Екипът наброява 120 човека и тъй като обемътработа се увеличава, съществува необходимост от нови попълнения. Търсим най-много salesexecutives кадри, занимаващи се с консултиране на клиентите, които търгуват с FOREX и осъществяват връзката между компанията и самите клиенти“.

Публиката остава с впечатлението, че тях ще ги консултират мастити пазарни аналитици, но истината е по-друга. Разкрива я Ясен Табаков, мениджър „Продажби“ в същата компания E&G Finances. В свое изявление той казва, че средната възраст на служителите е 23 (словом – ДВАДЕСЕТ И ТРИ!)години. Което е изключително притеснително – да довериш парите си на неопитни хора, които някой е назначил без никакви претенции към тях за образование и квалификация.(90% от нашите служители с най-добри резултати са около тази възраст и може би ще им повлияе по някакъв начин за в бъдеще)

А това че са неопитни, личи от казано във видеоклип от Теодора Димова на журналистически въпрос по какви качества подбират хората си. „Кандидатите трябва да имат интерес към тази работа. Държим на много високо ниво на английски език, защото работим в цял свят“.

Значи ако сте научили английски в езикова гимназия или при частен учител, не ви искаме никаква финансова грамотност – добре сте дошли да агитирате балами по цял свят да ви доверят парите си, за да им ги умножите! Това звучи нелепо, но нещастният кандидат милионер от Канада,Занзибар или Сингапур не знае с колко компетентен човек говори по телефона. Пази, Боже!
Интервютата и на двамата служители на кол центъра са публикувани на jobtiger.tv – вероятно като жест на сайта към постоянни клиенти. По този начин обаче сайтовете за намиране на работа се превръщат в неволен участник в една незаконна дейност, което подронва престижа им като надеждни източници на работни места.

Неслучайно интерес по този въпрос прояви и председателката на Комисията по бюджет и финанси в парламента г-жа Менда Стоянова. Тя изпрати писмо до Комисията по финансов надзор, на което от КФН й отговориха: „Във връзка с вече постъпил сигнал относно публикувани обяви на сайта jobs.bg от работодатели, които търсят служители за извършване на дейност, имащи отношение към търговия с финансови инструменти и предлагане на инвестиционни услуги е направена проверка и отправено запитване до платформата за изясняване на приложимите правилаотносно публикуване на обяви и по-конкретно – дали се предвижда и извършва предварителна проверка на лицата, които публикуват обяви. В тази връзка от Джобс. Бг е получен отговор, в който се посочва, че дружеството действа като доставчик на услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия(ЗЕТ) и съгласно разпоредбата на чл. 17 от ЗЕТ няма задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност“.

В края на писмото КФН заявява, че „планира извършването на масирани проверки на дружества, които нямат лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги“.

Скандалът с подобни дружества има и друга страна. Във форумите зачестяват оплакванията на „невръстните“ служители, че техните шефове са ги подлъгали смело да обещават супер печалби, а когато резултатите са със знак минус, отхвърлят отговорността на управителното тяло и насочват гнева на клиентите към „пчелите-работнички“.

Докога КФН ще търпи подобни безобразия? Не е ли напълно прозрачен порочният затворен кръг – нелицензиран инвестиционен посредник – кол център – набиране на кадри с ниски изисквания и нереалистични обещания – ниско-ниво на експертиза – подвеждане на кандидат-инвеститори – загуби за последните – невъзможност да се търси отговорност?2 октомври 2018 г.

Сериен ухажор в опасно близки отношения с репортер на „Господари на ефира“

0 коментара
Небезивестният в столицата преследвач на млади момичета Георги Спасов е забелязан в доста близки отношения с репортер печално известното предаване „Господари на ефира”.

Според запознати репортерът умело прикрива рецидивистките действия на палавият Дон Жуан, като се опитва да му създаде образ на кротък и добър младеж.

Истината обаче е доста различна от на пръв поглед благата външност на лицето Георги Спасов, който най-лицемерно учи Богословие е Богословският факултет. Това е една доста опасна маска, зад която се крие образа на един истински секс хищник, който е готов на всичко за да склони избраните си жертви към плътски удоволствия, които са в тотален разрез с изучаваното от него в „университета”.

Според информация на медията, в СДВР има няколко разследвания срещу въпросния господин, както и пуснати голям брой жалби от момичета, които са били преследвани от него с букети, в замяна на които искал „просто малко целувчици”.

Бъдете нащрек!

8 септември 2018 г.

Педофил блудства с деца в централна столична гимназия?

0 коментара
Педофил обикаля необезпокоявано и тормози деца около столично средно училище. За набезите са получени редица сигнали в СДВР, предупреждават органите на реда.

Опасният тип се навърта в района на престижната гимназия, която се намира само на метри от „Пирогов“ и на няколко минути от центъра на София.

Според свидетелските разкази, мъжът се представя пред жертвите си с името Светлин. Приканва момчета на възраст 12-13 години, като използва подаръци или парични суми за уловка.

Най-честата тема за започване на разговор е оправданието, че има проблем с телефона и с това се обръща уж за съдействие към непълнолетните. И понеже смартфоните са любими джаджи на децата, без да подозират, те лесно се хващат на въдицата.

След кратък разговор, мъжът ги кани в близко заведение, а после следва и покана за неприлични снимки в тоалетната.

По информация на криминалистите от СДВР, въпросното лице има няколко регистрации за блудство, но все още е на свобода. Властите предупреждават родителите да са с повишено внимание в района, особено ако децата им са възпитаници на въпросното учебно заведение и използват двора за разходка и среща със съученици.

27 юни 2018 г.

КФН официално предупреди: „Пазете се от мошениците „24 Трейд“! Те са опасни за Вашето финансово здраве!

0 коментара

КФН най-после се осмели да говори с конкретни имена за инвестиционните посредници-менте, които работят на българския пазар. Марио Гаврилов, директор "Връзки с обществеността и протокол" в Комисията за финансов надзор официално предупреди за работещия в България нелицензиран и поради това напълно незаконните посредници „24 Трейд“ и Queste. Това стана в ефира на Българската национална телевизия преди няколко дни – в предаването „Денят започва“.

Паралелно с лицензираните инвестиционни посредници, управляващи дружества и инвестиционни схеми, одобрени и надзиравани от регулатори, съществуват и най-разнообразни фирми без лиценз от КФН, предлагащи финансови и инвестиционни услуги, обърна внимание той. Във всички случаи, в които се установяват неправомерни действия на фирми, които са инвестиционни посредници или се представят за такива, без да имат необходимия лиценз, КФН изпраща необходимите данни в Прокуратурата и в полицията, които са компетентните органи, които би следвало да се произнесат относно действията на юридическите и физическите лица, свързани с конкретните казуси.

Гаврилов посочи, че класическият случай на финансова измама е, когато Ви звънят по телефона и Ви уверяват, че на капиталовия пазар се печелят изключително лесно много големи суми в размер на печалбите от порядъка на 40-50%, от което хората се подмамват често. Много активни атаки към клиенти напоследък се забелязват и през фейсбук платформи. Особено притеснително е, че се появяват случаи на измамени чуждестранни граждани през онлайн платформи или след обаждане от територията на България, открои той. „Фотороботът“, който направи, беше за „24 Трейд“ и за Queste които не стига, че завличат хора, излъгани, че една нощ са се събудили като изпечени инвеститори и да влагат, влагата, да влагат..., ами и са се настанили на супер престижни офиси – в мол „Парадаиз“ в София и съответно Пл. "Папа Йоан Павел II" N 1.

„Освен тези периодични прес съобщения, които изпращаме, ние имаме и един перманентен списък, който публикуваме на сайта, съдържащ имената на фирми, които сме засекли, и които извършват нерегламентирано, без съответните разрешения и лицензи, дейност като инвестиционни посредници. Така че моят съвет е хората да отварят тези списъци, когато някой им се обади с изключително примамлива оферта по телефона и започне да ги омайва как ще спечелят „със сигурност“ едни огромни пари“, каза дословно Марио Гаврилов.
Елементарна проверка на интернет страницата на КФН показва, че компанията-менте е под номер 20 в Списъка на инвистиционните посредници, които нямат лиценз от КФН и на които е забранено да извършват дейност у нас. Ето я:

Трейд 24 Сървисиз ЕООД
(Trade 24 Services Ltd), ЕИК 203533614 – в ликвидация
Джейкъб Арие Камински
TRADE 24
София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132, вх. Б, ет.5, ап.8

cs@trade-24.com

Който иска да се убеди с очите си в това – ето и линк към „черния списък“„ на Комисията: http://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/preduprezhdeniya-za-potrebitelite/.

„Внимавайте“, посъветва Гаврилов.
Крайно време е кандидат-инвеститорите да чуят гласа на разума, още повече, че той идва от държавния регулатор на небанковия финансов пазар у нас – Комисията за финансов надзор!
Крайно време е и Икономическа полиция да си свърши работата и да изгони от страната подобни финансови шмекери!


25 юни 2018 г.

„24 Trade“ = „24 Dalavering“. Коварната схема на Баушвили: Измама на клиенти от името на невинни и заблудени служители

0 коментара
„24 Trade“, доайенът на черния списък на нелицензираните посредници, които работят у нас, продължава да печели от хорската наивност и ламтеж за бързи печалби. При всяка проверка на КФН и Икономическа полиция (която направи и няколко ареста на служители в компанията), главните действащи лица от ръководството и най-вече сивият кардинал Майк Баушвили излизат сухи. Видно от показанията на пострадалите редови чиновници, техните шефове си измиват ръцете с тях. „Баушвиловци“ прехвърлят вината върху тях – върху тези, които държат телефонните слушалки в кол центъра и хал-хабер си нямат в какви престъпни начинания са замесени. Мениджърите успяват да избягат от всякаква отговорност и заявяват, че назначените от тях агенти са нарушителите. Ръководителите са напълно невинни, защото никога не са говорели с кандидат инвеститори или склонявали лица към инвестиции. Което е факт!

Цялата отговорност се стоварва върху обикновения, незнаещ и нищо не подозиращ служител, чиято работа е да вдига слушалката и да набира нови клиенти, незнаейки че „24 Trade“ трябва да има лиценз от Комисия по финансов надзор, а не да е в забранителния списък на измамниците. Тепърва ще видим дали досъдебните производства на икономическа полиция ще доведат до обвинения на шефовете на екипите или все бедните души, цанили се да изкарат някой лев, заблудени, че това ще става по честен начин, ще понесат отговорността.
За какво са виновни редовите служители? Какво правят те?

Хората от кол центъра се обаждат се на сравнително богати хора, пресяти от крадени списъци с лични данни, и им предлагат да се регистрират в сайт за търговия, където да си отворят акаунт и да се регистрират с потребителско име. Обещават им главоломни печалби. След направата на регистрацията трябваше да сложат депозит в тяхна дебитна или кредитна карта на сайта trade.com. Многократно им се твърди, че сайтът, в който са влезли - www.trade.com е представител на LeadCapitalMarkets. А това е фирма регистрирана в офшорната зона Република Кипър.

Често това е мястото, от където произхождат лицензите на компаниите, които предоставят forex търговия у нас без разрешително и без гаранции за това как ще гарантират парите на инвеститорите, в случай на банкрут на компанията. Фондът за гарантиране на инвестициите също не може да помогне. Това е класическа инвестиционна измама с търговия с валути на мнима платформа – сайт. Въпросната компания 24 Trade със старо име „ЕКСУС МАРКЕТС“ никога не е притежавал лиценз издаден от Комисия за финансов надзор. А от КФН само се взема единственото разрешително, което може да гарантира, че парите на инвеститора няма да бъдат откраднати. Сайтът trade.com  също не е лицензиран от който и да е регулатор в България, камо ли от КФН. Парите ви могат да изчезнат и никой няма да знае или да е виновен, защото вие доброволно сте платили.

Въпреки че няма право да си подаде и носа на българския пазар, напълно необезпокоявани от никого „24 Трейд” „върти“ всекидневно сделки в България под прикритието на маркетингови услуги. Ако беше маркетингова фирма, то „24 Трейд” щеше да има повече от един клиент и щеше да прави реклама и на компании извън финансовия сектор. А не да ползва кол центъра като параван за измама.

За да не бъдем голословни, нека се зачетем във форума на най-могъщата платформа за набиране на работа у нас - БГ Работодател:

„Шефовете са най-големите мишки! Топят екипа си за измами, за които служителите нямат никаква вина... „
„Няма да говоря за уважение в тази фирма, защото такова нещо няма! Но най-грозното е, че мениджърите топят екипа си за случващите се измами... „
„Какво развитие? Развитие в кражбите, измамите и лъжите! Успех на всички тарикати!“
„Ето как седят нещата: работата ви е да звъните по цял ден и да си търсите жертви, които да убедите да инвестират космически суми, с други думи - да ги измамите. Ако ви звучи интригуващо, заповядайте и кандидатствайте за работа там. Ако не - бягайте далеч и да си знаете като ви звъннат да не бъдете наивни... „

„Не знам как е възможно да има толкова алчни и неморални хора!! Искат само да преметнат клиентите си и да им вземат парите. Не се вързвайте на тази схема! „

„Тази фирма е пародия и подигравка към всички клиенти и служители!“

„Няма отърваване от тези звънят по 100 пъти на клиенти да ги карат да инвестират, някой хора им се връзват и естествено си губят парите щото не разбират, ама лошото е че вече са се появили и такива, дето уж ще те оправят, но и те само те дооскубват.“ От Комисия за финансов надзор и Икономическа полиция потвърдиха, че вече има няколко акции срещу „24 Trade“, въпреки че фирмата непрекъснато сменя своето седалище, управители и име. От там посъветваха да се сигнализира веднага,  ако се получи обаждане от агент на компанията или да се пусне жалба на горепосочената уебстраница.

Примката се затяга. Но за да бъде успешно санкционирана тази фирма е необходим активността на ужилените да се се засили. Само по реални сигнали репресивните органи могат да вземат необходимите мерки. Срещу хора като Майк Баушвили, който незнайно защо от известно време ходи с охрана. От обичта на щастливо забогателите инвестиционни клиенти на фирмата, в която работи, ли се пази?

КФН ПРЕДУПРЕЖДАВА!

Комисията за финансов надзор (КФН) предупреждава потенциалните инвеститори за дружества, които нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България. КФН редовно извършва проверки на дружества, за които има данни и съмнения, че извършват инвестиционни дейности и предлагат инвестиционни услуги, без да притежават необходимия за това лиценз, както и на свързаните с тях физически и юридически лица. Проверките на място на нелицензираните участници на капиталовия пазар се осъществяват съвместно от проверяващи екипи на КФН, Главна дирекция „Национална полиция” към Министерството на вътрешните работи (ГДНП към МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). За да защити правата на потребителите на финансови услуги и за да предотврати измами при инвестиране във финансови инструменти, финансовият регулатор активно си сътрудничи с надзорните органи на други държави.
 
За да защитят интереса си, потребителите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя съответната услуга на клиенти.
Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

Дружества, които са лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издадено разрешение от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.