23 октомври 2010 г.

Депутат си търси султанско наследство

0 коментара
Депутатът от ДПС Ариф Агуш и роднините му, наследници на феодала от османско време Агуш ага, съдят България в Страсбург заради отказа на държавата да им възстанови собствеността върху 51 639 декара гори в Смолянско. Многобройни лесотехнически експертизи доказаха по време на дългогодишния съдебен процес, че Агушевият род не е бил собственик на тези гори, а те са му били предоставени от султана на Турция като “яйлъци” - за ползване за водопой и паша, но не са им подарени като частна собственост. 

След Освобождението на Родопския край през 1912 година фамилията обаче е декларирала горите през 1914 г. като свое притежание. Съгласно българските закони през следващите години терените са обявени за държавна собственост. Още на първа инстанция вещото лице представи документация за стопанисването на спорните земи от държавата в периода от 1934 до 1947 г., когато е извършена национализация на частните имоти. Точно това отчитат и българските магистрати - не може да има частни претенции към въпросните гори, защото те не попадат в обхвата и казуса на реституционния закон, който възстановява собственост, национализирана след 9 септември 1944 г.

През 2000 г. въз основа на наличните документи Поземлената комисия отказа реституция на горите на братята Салих, Рашид, Тахир, Мохамед Агуш, защото още към 1896 г. те не са били тяхно притежание. Наследниците изявиха претенции и към гори, намиращи се на територията на Гърция понастоящем. Преди 4 години върховните инстанции им върнаха собствеността върху Агушевите конаци в село Могилица. Оттогава досега реституираното феодално имение, реставрирано с много средства от държавата и обявено за национален паметник на архитектурата, се руши и разпада без наследниците да правят нещо за поддръжката му. Нещо повече, те смятат, че държавата им е длъжница, след като сградите са национален паметник на културата, и трябва да предоставя средства за ремонти. Агушевите наследници заведоха дела срещу община Смолян за пропуснати ползи за времето, когато конаците са били посещавани като действащ музей на къснофеодален замък в Родопите.

На снимката: т.нар. "Агушеви конаци"

0 коментара:

Публикуване на коментар