6 октомври 2010 г.

Бойко Борисов купи лекарите

0 коментара
С двучасови обещания за пари Бойко Борисов си уреди спокойствието. Премиерът обеща пред лекарите да даде 190 млн. лв., които да стигнат на болниците до края на годината. Няколко часа по-късно шумно обявеният всенароден лекарски протест бе отменен. На същата среща стана ясно, че осигуровките за пенсия се вдигат с 3% от следващата година. Увеличението ще е пагубно за безработицата и сивата икономика, обявиха от организацията на работодателите. От управлението на НЗОК се маха зам.-министърът на финансите Владислав Горанов, който бе замерян с бутилки от недоволните лекари. Ето как бяха купени лекарите чрез подписаното споразумение, което отмени протестите им.

Проект
СЪВМЕСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Р БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ И БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

         Днес, ...................... двете страни се споразумяха за следното:
1. Министър-председателят гарантира безусловно изплащане на всички суми, дължими от НЗОК и МЗ към изпълнителите на медицинска помощ, както следва:
- средствата от 65 млн.лв. за м. март, април и май 2010 г. – до 6 октомври
- средствата за м. юни и юли от 60 млн. – до м. януари 2011г.
- средствата, дължими от МЗ – в пълен размер до края на 2010 г.

2. Възстановяване на общественото управление на НЗОК без политическа намеса. Възстановяване публичността и контрола на управлението на НЗОК чрез промяна на квотите на членовете в Надзорния съвет, както следва:
- 2 представители на представителните синдикални организации
- 2 представители на работодателите
- 2 представители на държавата
- 1 представител на пациентските организации
Надзорният съвет на НЗОК избира председател от състава си. Изважда се от състава на Надзорния съвет зам. министъра на финансите.
         Срок - края на ноември 2010 г.

3. Запазва се здравноосигурителната вноска в размер на 8%.

4. Бюджетът на НЗОК се приема с разходна част, не по-ниска от приходната и се гарантира ползването му единствено и само за здравни дейности, заплащани от НЗОК.
Срок  - края на  ноември 2010 г.

5. Премахват се делегираните бюджети (от 01.01.2011г.) в болничната помощ и регулативните стандарти в извънболничната помощ, като гаранция за упражняване на конституционното право на гражданите за достъпна и качествена медицинска помощ; Регулацията на медицинските дейности се изработва и приема от НЗОК и БЛС по съвместна методика, като водещ е принципът на медицинската целесъобразност.
(Примерно – въвеждане на прогнозни бюджети за ЛЗ за БП)
Предложението да се включи в НРД-2011.

6. Нормативно регламентирани минимални цени на медицинските услуги, предложени от БЛС и утвърдени от Министъра на здравеопазването. Реално остойностяване на всички медицински дейности на базата на консенсусно приети и утвърдени медицински стандарти, протоколи и алгоритми по всички специалности, извършено от БЛС и НЗОК, включено в НРД.
Срок, във връзка с необходимите законодателни промени в ЗЗО – до края на 2010 г.

7. Да се внесе изменение и допълнение в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), с цел приемане на 1-годишно действие на НРД 2011.
По-продължителен срок от 1 година на НРД да се утвърди след приемане на мерките за реформа.
Срок за изпълнение - 30.11.2010 г.

8. Спиране на всякакви други нормативни промени до консенсусно приемане на ясна стратегия за развитие на здравеопазването. За тази цел да се структурира комисия към МС, включваща заинтересованите страни на квотен принцип, както следва: представители на НС, МЗ, МФ, МТСГ, БЛС, БЗС, БФС, БСПЗГ, синдикати и пациентски организации. Комисията има задача да изготви ясна стратегия, включваща последователни стъпки за провеждане на реформата, както и нейното финансиране, консенсусно приети от всички участници и обществото.
Срок - 20 октомври 2010 г.

9. До края на годината НЗОК се задължава да изплаща на изпълнителите на мед.помощ изработените и договорени суми, съгласно сроковете, посочени в НРД. НЗОК да прекрати заведените искове към изпълнители за предходни години във връзка с надвишени регулативни стандарти.
Срок – постоянен.

10. Гарантиране на запазването на КТД в лечебните заведения- основни заплати, допълнителни плащания, отпуски и почивки.
Срок - постоянен

11. Приемане на Закона за правата на пациентите и цялостно законодателство, гарантиращо качеството на оказаната медицинска помощ и реалното участие на пациента в регулацията, изразхдването и контрола на публичните финансови средства чрез въвеждане на лична електронна здравноосигурителна карта.
Срок – края на 2010 г.

12. Регламентиране със законови норми /или Наредба/ статута на лекарите-специализанти, с оглед създаване на нормални условия за придобиване на специалност.
Срок  - края 2010 г.

13. На основание чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 8 от Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ приема да издаде съответните нормативни актове за изпълнение на постигнатите договорености.




ЗА МС:                                                                    ЗА БЛС:



БОЙКО БОРИСОВ                                               Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ
МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

0 коментара:

Публикуване на коментар